Tag: Samferdselsministeren

Norge og Storbritannia undertegnet luftfartsavtale

- Jeg har i dag undertegnet en luftfartsavtale mellom Norge og Storbritannia som skal regulere ruteflyvninger mellom våre to land når overgangsperioden...

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt...

Staten gir ikke ytterligere støtte til Norwegian eller til oppbyggingen av nytt flyselskap

Både Norwegian og selskapet til Erik G. Braathen har bedt staten om finansiell støtte utover de allerede etablerte støtteordningene til bransjen. Regjeringen har besluttet...

Enighet om avtale som sikrer videre drift for Haugesund Lufthavn

- Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er...

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august

– Det er fortsatt krevende tider i luftfarten, og selv om trafikken ser ut til å ta seg opp er det nødvendig at staten...

Norge er med på europeisk initiativ om utvikling av internasjonale togtilbud

- Vi har et godt utbygd togtilbud for reiser innenlands. Nå ønsker vi å jobbe sammen med de andre europeiske landene for å styrke...

Staten kjøper flyruter for 1 milliard kroner i tiden fremover

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme...

Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana

Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i...

Norge skal være hovedarena for elektrifisering av luftfart

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Rapporten fastslår at...