Reisende som ankommer til flyplasser i de Forenede Arabiske Emirater kan være blant de første til å bli testet av politiets Corona-sniffer-hunder. Lufthavnen har trent hunder til å kunne lukte seg frem til Corona-virus. Politi-hunder er blitt plassert i lufthavnene...
Eftas overvåkingsorgan, Esa, har nå godkjent at Torp Sandefjord lufthavn kan få støtte fra staten. Støtten er på 90 millioner kroner, og skal kompensere for tap lufthavnen har hatt under koronasituasjonen. - Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak, og jeg...
Widerøe Ground Handling (WGH) har inngått ny samarbeidskontrakt med SAS om leveranse av bakketjenester på 12 norske lufthavner. «Vi er veldig stolte av å ha fått fornyet tillit av SAS. Det at vi gjenvinner kontrakten på 12 av 15 lufthavner...
Trafikkstatistikken for Avinor i juni viser en nedgang i passasjertrafikken på 79,8 prosent sammenlignet med 2019. Størst er nedgangen i utlandstrafikken, som er på minus 96 prosent sammenlignet med fjoråret. - Juni er tradisjonelt den måneden i året vi har...
Under Corona krisen har Oslo Lufthavn kun benyttet seg av en rullebane på Oslo Lufthavn. Til tross for at trafikken nå øker, ser ikke Avinor for seg å ta i bruk begge banene før i oktober i år. - Som...
Den 23. mars stengte Oslo Lufthavn deres Pir Nord på grunn av den sterkt reduserte trafikken som følge av corona pandemien som intraff med stor styrke. Nå som Norge så smått er ved å komme igang igjen, er det...
- Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er viktig for å ivareta ambulanseberedskap, og vi har også gjennom vårt statlige kjøp av flyruter...
Avinor forventer en sommer med svært få passasjerer sammenlignet med tidligere år. De som likevel skal ut og reise kan være helt sikre på at det er trygt å reise fra norske lufthavner. - Vi har ikke hatt lavere passasjertall...
På Sandefjord Lufthavn Torp har det vært uvirkelige tider der 99 % av utenrikstrafikken har stått stille siden mars, men nå er endelig Europa i ferd med å åpne forsiktig opp. Wizz Air har oppstart av de fleste rutene sine...
I årg åpnet et nytt testsenter i Københavns Lufthavn hvor reisende til Danmark kan bli testet for coronaviruset. Det nye testsenteret i Københavns Lufthavn er et frivillig tilbud til dansker og reisende til Danmark som ønsker å bli testet for...