På Oslo lufthavn gjøres det kontinuerlige tilpasninger på hvilken infrastruktur som skal benyttes parallelt med nedgangen i flytrafikken. Onsdag legger man om til drift av kun en rullebane, og tidligere i uken ble deler av terminalen stengt. Trafikkavviklingen vil fra...
Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av en ny lufthavn. Avinor vil få...
Fra og med mandag 23. mars vil bagasjeanlegget i sentralbygg øst (T1), inkludert innsjekksområdene 4 til 9, stenges ned. Sikkerhetskontrollen i sentralbygg øst stenges også samtidig. All innsjekking samles i sentralbygg vest (T2) fra kl. 04:00 mandag morgen. Handlingselskapene har...
Fra og med i går stengte Avinor alle B-gatene og dermed Pir B for passasjertrafikk, samt Fast-Track slusene i sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn. Dette skjer som følge av redusert kommersiell trafikk. Beslutningen skjer i samråd med fly- og handlingselskapene. - Det...
Københavns Lufthavn er - akkurat som flyselskapene - hardt rammet av Corona-krisen. Nå har de valgt å stenge to av flyplassens tre rullebaner for å bruke den som parkeringsplass til noen av de mange flyene som nå er satt...
Fra klokken 08.00 i dag skjerper Øst politidistrikt grensekontrollen på Oslo lufthavn. Heimevernet bistår politiet med ledsagelse og vakthold. Heimevernet har i den forbindelse fått begrenset politimyndighet. - Reisende må forholde seg til de enhver tid gjeldende reiserestriksjoner fra den...
Regjeringen og landets øverste helsemyndigheter har kommet med nye restriksjoner for reisende ved Oslo lufthavn. For å hindre smitte av koronaviruset og oppdage syke så tidlig som mulig, har tiltakene blitt vesentlig strengere ved flyplassen. • Utenlandske reisende fra land...
Avinor har besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette gjøres for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt. Regjeringen har iverksatt...
Mange flyselskaper har innstillt ruter i både Europa og Asia, men Norwegian har hittil vært overraskende tause omkring deres planer. Nå melder de at de innstiller 22 flyvninger til USA i den kommende tiden. Norwegian skriver nettopp i en pressemedelding...
Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster hos Avinor og på deres lufthavner. Det er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske...