Torsdag 26. januar ble tårnet ved Svolvær lufthavn overført til Avinor sitt fjernstyrte tårnsenter i Bodø. Det er det niende tårnet som nå fjernstyres fra verdens største tårnsenter. − Etter overføringen av Svolvær tårn...
Fra tirsdag 31. januar vil det være noe redusert kapasitet ved innsjekk av bagasje på Molde lufthavn. Molde lufthavn skal skifte ut røntgenmaskinen på bagasjeanlegget for innsjekket bagasje, noe som vil medføre redusert kapasitet...
Totalt har 1 729 000 passasjerer reist til/fra TORP i 2022. Det er en økning på hele 150% sammenlignet med året før, men fortsatt ca. 16% bak forrige «normalår» 2019. Det er utenrikstrafikken som...
Ferske tall fra Eurocontrol viser at Oslo lufthavn var den mest punktlige flyplassen på avganger i 2022. Målingen er gjort for de 20 største flyplassene i Europa. Eurocontrol som er Europas fellesorgan for flykontroll...
Flytrafikken målt i antall passasjerer så langt i år utgjorde 33,2 mill. Dette er nesten to og en halv gang så høy trafikk som i samme periode i 2021. Passasjertallet hittil i år er likevel 20 prosent...
Er det behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn? Det skal et uavhengig utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet nå vurdere. - Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved Oslo...
Totalt reiste 4,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i oktober, en økning på 32 prosent sammenliknet med oktober i fjor. Antallet reisende er 10 prosent lavere enn i oktober 2019, som var det siste ordinære reiseåret før...
Ferske tall fra Eurocontrol, Europas fellesorgan for flykontroll, viser at Oslo Lufthavn er best i Europa på grønne landinger og avganger som sparer utslipp og reduserer støy. Eurocontrol publiserer månedlige data for alle Europeiske...
Totalt reiste 4,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i september, en økning på 62 prosent sammenliknet med september i fjor. Det viser at flytrafikken fortsatt er styrket etter pandemien, men vi ser samtidig at reiser til og...
For å nå målet om fossilfri egendrift i 2030 vil Avinor nå etablere et biogassanlegg for å dekke energiforsyningen til lufthavnen. -Utslippene fra driften ved Svalbard lufthavn utgjør 16% av de totale utslippene fra...