I nær fremtid skal Trondheim lufthavn Værnes utbedres, og målet er en enda mer fleksibel og effektiv lufthavn. Ekstern rådgivergruppe er nå valgt, og arbeidet starter allerede før sommeren. Moderniseringsprosjektet skal både bedre kapasiteten på bagasjeanlegget og varemottak i terminalen,...
Mens vi stadig venter på en avklaring og grenseåpning og lettelse av reiseveiledninger i Skandinavia, så er flere land nå gått igang med å åpne for luftfarten igjen. Fra starten av juni vil det igjen bli mulig å reise...
Bortfallet av trafikk og inntekter ved lufthavnene har gjort det nødvendig for Avinor å gå i dialog med eier om tiltak for å styrke konsernets likviditet og egenkapital. Parallelt med oppfølging av konsernets kortsiktige likviditetssituasjon, gjennomføres betydelige kostnadsreduserende tiltak. -...
Siden slutten av januar 2020 har Avinor fulgt råd og veiledninger som har blitt gitt fra nasjonale og lokale helsemyndigheter for å sikre godt smittevern på norske lufthavner. Innførte tiltak i januar Tiltakene som ble innført fra slutten av januar inkluderte...
Luftfarten i det meste av verden er vingeskutt og passasjerene blir borte for tiden på grunn av Corona-viruset. Det betyr også at mange av verdens flyplasser fremstår som folketomme. Bli med innenfor i en mennesketom Københavns Lufthavn i denne...
Ankommende passasjerer til Østerrike skal i to ukers karantene hvis de ikke kan fremvise en negativ test for Corona når de reiser inn i landet. Derfor vil lufthavnen i Wien nå hjelpe passasjerene ved å tilby en slik test. Østerrike...
Det er ganske så stille på Oslo Lufthavn i disse Corona tider. De fleste kjenner flyplassen som et pulserende sted med masse mennesker som alle skal gjennom den samme løypa enten ut å fly eller i land fra fly....
Det kan blive harde tider og en helt annen fremtid som venter for Gatwick flyplassen i London etter Corona-krisen. Flere flyselskaper planlegger å legge ned sine operasjoner på flyplassen. Som vi kunne skrive igår planlegger British Airways muligvis å legge...
Avinor har besluttet å gjenåpne lufthavner med virkning fra 1. juni. Avinor besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette ble gjort for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til...
På Oslo lufthavn gjøres det kontinuerlige tilpasninger på hvilken infrastruktur som skal benyttes parallelt med nedgangen i flytrafikken. Onsdag legger man om til drift av kun en rullebane, og tidligere i uken ble deler av terminalen stengt. Trafikkavviklingen vil fra...