Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Næringsdepartementet

Både Norwegian og selskapet til Erik G. Braathen har bedt staten om finansiell støtte utover de allerede etablerte støtteordningene til bransjen. Regjeringen har besluttet at staten ikke skal bidra med særskilt finansiell støtte til disse selskapene.

Luftfarten er inne i en dyp krise, både nasjonalt og globalt, og mye tyder på at det vil forbli slik en stund framover. Regjeringen har siden nedstengingen i mars hatt tett dialog med bransjen og har sammen med Stortinget fått på plass en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen: Fritak fra en rekke avgifter, statlig kjøp av flyruter for å sikre et minimumstilbud, merkompensasjon til eksisterende kjøpsruter (FOT), støtte til ikke-statlige lufthavner og en garantiordning på opptil 6 milliarder kroner.

Samlet sett utgjør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i Norge så langt i 2020 hele 13 milliarder kroner.

I tillegg til dette har Norwegian Air Shuttle ASA («Norwegian») bedt staten om flere milliarder i støtte, mens Erik G. Braathen har bedt om statlig støtte som del av finansieringen av et nytt norsk flyselskap som Braathen og et miljø rundt han arbeider med å bygge opp.

– Vi mener at statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet. Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler. Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende.  Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Fly er en helt sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å bidra til å sikre en konkurransedyktig luftfartsbransje også etter koronapandemien. På kort sikt er statens mål at det eksisterer et nødvendig minimumstilbud av flytjenester. På lengre sikt, når markedene normaliseres, er målet sunn konkurranse i det norske flymarkedet. Regjeringen har fått på plass en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen i norsk luftfart. Vi kommer snarlig tilbake med informasjon om videreføring og forsterkning av disse tiltakene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here