Tag: Samferdselsministeren

Samferdselsdepartementet forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut juni

Samferdselsdepartementet har valgt å benytte seg av muligheten til å forlenge varigheten av de gjeldende avtalene for kjøp av et minimumstilbud av...

Kystruten Bergen – Kirkenes skal fortsatt betjenes med fem skip i andre kvartal 2021

Samferdselsdepartementet har kommet til enighet med Hurtigruten Cruise AS om en tilleggsavtale for andre kvartal 2021. - Kystruten er...

Konkurransen om flykjøp på stamrutene er avlyst

Konkurransen om stamrutene i minstetilbudskjøpet av flyruter avlyses etter at SAS har meldt at de kan drifte rutene på kommersielle vilkår. Widerøe...

Forlenger minimumstilbudet på fly nok en gang

- Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for...

Forlenger kjøp av minimumstilbud på fly ut februar 2021

- Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig...

Norge og Storbritannia undertegnet luftfartsavtale

- Jeg har i dag undertegnet en luftfartsavtale mellom Norge og Storbritannia som skal regulere ruteflyvninger mellom våre to land når overgangsperioden...

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt...

Staten gir ikke ytterligere støtte til Norwegian eller til oppbyggingen av nytt flyselskap

Både Norwegian og selskapet til Erik G. Braathen har bedt staten om finansiell støtte utover de allerede etablerte støtteordningene til bransjen. Regjeringen har besluttet...

Enighet om avtale som sikrer videre drift for Haugesund Lufthavn

- Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er...

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august

– Det er fortsatt krevende tider i luftfarten, og selv om trafikken ser ut til å ta seg opp er det nødvendig at staten...