Samferdselsminister Hareide. Foto: T. Tandberg.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig støtte for å sikre samfunnets transportbehov. Ved å forlenge kjøpet av flyruter ut februar 2021 legger vi til rette for at viktige reiser til sykehus og arbeid, der hvor fly er eneste mulighet, kan gjennomføres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ordningen med kjøp av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før virusutbruddet ble betjent på kommersielle vilkår, ble etablert første gang i mars for å sikre at samfunnskritiske reiser med fly kunne gjennomføres i en periode med lav etterspørsel. Kontraktene er inngått med flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Kjøpene har senere blitt forlenget flere ganger med en del endringer i omfang og kompensasjonsnivå underveis.

– Smitteutviklingen og en mer utfordrende markedssituasjon etter sommeren har bidratt til at det fortsatt er behov for å kjøpe flyruter. Fra en stabil utvikling i høst med nedgang på 56-57 prosent, er vi nå 72 prosent under fjoråret for antall innenlandspassasjerer. Prognosene for starten av 2021 viser en fortsatt svak trafikkutvikling, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet har nå gjennomført forhandlinger med SAS, Norwegian og Widerøe om nye kontrakter for januar-februar 2021 og disse er nå tildelt. Avtalene vil koste 12,5 millioner kr per uke. Se oversikt over rutene under.

– Det er viktig for oss å sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Dette er regjeringens hovedmål på kort sikt. Fly er en sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier Hareide.

Når det gjelder minimumstilbudet etter februar 2021, planlegger Samferdselsdepartementet å lyse ut en konkurranse på nyåret for videre kjøp fra og med 1. mars 2021.

Oversikt

Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.

SAS og Norwegian flyr følgende ruter:

RuteMin. ant. daglige rundturerDager/ukeAntall rundturer/uke
Kristiansand – Oslo2612
Haugesund – Oslo2612
Molde – Oslo2612
Kristiansund – Oslo2612
Bardufoss – Oslo2612
Alta – Oslo2612
Kirkenes – Oslo2612
Tromsø – Longyearbyen166
Trondheim – Bodø – Tromsø2624

Widerøe flyr følgende ruter:

RuteMin. ant. daglige rundturerDager/ukeAntall rundturer/uke
Oslo – Florø2612
Bergen – Florø2612
Oslo – Ørsta/Volda2612
Stokmarknes – Bodø3618
Stokmarknes – Tromsø2612
Tromsø – Vadsø2612
Tromsø – Hammerfest2612
Tromsø – Alta2612
Tromsø – Kirkenes2612

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here