Foto: Avinor

– Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er viktig for å ivareta ambulanseberedskap, og vi har også gjennom vårt statlige kjøp av flyruter sørget for en rute mellom Haugesund og Oslo. For å sikre at flyplassen kan være åpen for dette og fortsette sin drift, er jeg glad for at Lufthavndrift AS og Avinor AS nå er enige om en avtale som innebærer om lag 70 millioner kroner i tilskudd til Lufthavndrift AS, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i april fram for Stortinget forslag om at støtte til Haugesund Lufthavn skulle gis gjennom en reforhandling av den eksisterende avtalen mellom driftsselskapet Lufthavndrift AS og Avinor AS. Før dette hadde Avinor AS allerede gitt utsettelse på husleie for selskapet. Nå er avtalen klar og Lufthavndrift AS vil motta om lag 70 millioner kroner i tilskudd i 2020. Tilskuddet skal legge til rette for videre drift og at flyplassen kan holde åpent for ambulanseberedskapen og flyrutene under statlig kjøp. Avtaleløsningen må notifiseres og godkjennes av ESA dersom den medfører statsstøtte.

– Krisen i luftfarten er ikke over, men jeg er glad for å se at aktiviteten på Haugesund Lufthavn nå ser ut til å ta seg opp og at høsten dermed kan se lysere ut enn våren vi nå legger bak oss. De ikke-statlige lufthavnene er et viktig bidrag til norsk luftfart, og det er viktig for regjeringen å sikre at også disse kommer seg gjennom denne krisen, uttaler Hareide.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here