Foto: Erling Stausland

Det er vel relativt godt kjent at årets første måneder er vanskelig måneder for flyselskapene. Vi har skrevet om tap i både SAS og Norwegian tidligere. Nå har KLM gruppen lagt frem sine resultater og det er store røde tall.

Når resultatene for 1. kvartal i 2024 legges frem er det med et tap på 290 millioner Euro. Det tilsvarer ca 3,5 milliarder norske kroner. Når det er sagt, så var omsetningen på hele 2,7 milliarder Euro, noe som tilsvarer ca 32,4 milliarder norske kroner.

I januar og februar slet selskapet også med flymangel. Dette ble forbedret i mars. KLM slet også med dårlig vær på flere dager i januar og februar, noe som medførte mye ombookinger til andre avganger.

-Folk vil fly KLM. Det er vi takknemlige for. For oss er den konkrete oppgaven med å stabilisere driften det viktigste. Vi adresserer mangelen på teknikere ved å omfordele vedlikeholdsarbeid og rekruttering. Og vi har doblet treningskapasiteten for piloter. Vi veier opp for redusert flyflåte ved å leie inn flere fly. Å ta i bruk disse tiltakene viste resultater allerede i mars. Tapet i første kvartal gjør det desto viktigere å fokusere på å redusere kostnadene. Vi har iverksatt ytterligere, betydelige tiltak for å oppnå dette. KLM vil holde kursen og er fortsatt forpliktet til å oppnå renere, roligere og mer effektiv drift, forteller Maijan Rintel, CEO og President i KLM.

KLM genererte imidlertid sterke inntekter i første kvartal, noe som viser at folk fortsatt ønsker å reise. I første kvartal 2024 opererte KLM og Transavia 94 % av kapasitetsmålet.

Flåtens deployerbarhet var under pari. Fly måtte tilbringe lengre tid i hangaren og vente på deler, påvirket av pågående verdensomspennende forsyningskjedeproblemer. KLM måtte leie inn fly for å imøtekomme den lengre vedlikeholdstiden, mens kostnadene ved å inngå og forlenge flyleieavtaler har økt betydelig på grunn av global mangel. Kostnadene forbundet med å kompensere og ivareta passasjerer som er berørt av forstyrrelser kan legges til dette. KLM står også overfor økte lønnskostnader på grunn av tariffavtalene som ble inngått i fjor, mens vi ennå ikke er i stand til å drifte tilsvarende kapasitet.

KLM har ansatt flere teknikere og nye piloter for å ta igjen etter koronaviruspandemien, blant annet fordi det trengs flere piloter i cockpiten på enkelte ruter til Asia på grunn av overflyvninger for å unngå Russland og konflikten i Midtøsten.

KLM fraktet 7,5 millioner passasjerer i første kvartal. Transavia ønsket 1,8 millioner passasjerer velkommen om bord.

Transavia genererte større inntekter enn i første kvartal 2023. Samtidig står Transavia i likhet med KLM overfor økende kostnader. Ingeniør- og vedlikeholdsdivisjonen (E&M) rapporterte også økte inntekter i første kvartal, mens kostnadsøkningene holdt seg nesten uendret. Etterspørselen etter last holdt seg stabil mens inntektene sto under press.

For å nå våre ambisjoner må vi forbedre fortjenestemarginen og redusere enhetskostnadene. Resultatene for første kvartal har lagt press på vår finansielle stilling og gjør derfor disse tilleggstiltakene nødvendige. I et forsøk på å redusere lønnskostnadene vil vi kritisk vurdere indirekte stillinger og suspendere eller avvikle dem der det er mulig. Vi vil også granske og revurdere investeringer der det er nødvendig, sier Bas Brouns, CFO i KLM.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here