Sikkerhetskontrollen ved Stavanger lufthavn Sola. Foto: Avinor

Etter en anbudsprosess og forhandlinger med tilbyderne har Avinor nå valgt leverandører til sikkerhetskontroll-tjenester for samtlige lufthavner unntatt Oslo lufthavn, som ikke omfattes av denne kontrakten.

Avtalenes varighet er på fem år med mulighet for fornyelse inntil tre år.

Det er en karenstid før kontrakt kan signeres, men Avinor har tildelt delkontraktene slik:

  • Ved Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner blir det ingen leverandørendring da dagens leverandør Securitas Aviation er tildelt denne delkontrakten (delkontrakt 1).
  • Ved øvrige lufthavner blir det leverandørendring da Nokas Aviation er tildelt delkontraktene 2 og 3, kontrakter Securitas Aviation har i dag.

Oppstart for ny kontraktsperiode er 1. mars 2020.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here