Tag: avinor

Skal sørge for sikker og stabil drift på Oslo Lufthavn

På Oslo lufthavn gjøres det kontinuerlige tilpasninger på hvilken infrastruktur som skal benyttes parallelt med nedgangen i flytrafikken. Onsdag legger man om til drift...

Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana

Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i...

Store endringer på Oslo Lufthavn fra i dag

Fra og med mandag 23. mars vil bagasjeanlegget i sentralbygg øst (T1), inkludert innsjekksområdene 4 til 9, stenges ned. Sikkerhetskontrollen i sentralbygg øst stenges...

Oslo Lufthavn stenger B-piren og fast track

Fra og med i går stengte Avinor alle B-gatene og dermed Pir B for passasjertrafikk, samt Fast-Track slusene i sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn. Dette...

Skjerper grensekontrollen ved Oslo Lufthavn

Fra klokken 08.00 i dag skjerper Øst politidistrikt grensekontrollen på Oslo lufthavn. Heimevernet bistår politiet med ledsagelse og vakthold. Heimevernet har i den forbindelse...

Utlendinger som ankommer Oslo Lufthavn vil bli satt i 14 dagers karantene

Regjeringen og landets øverste helsemyndigheter har kommet med nye restriksjoner for reisende ved Oslo lufthavn. For å hindre smitte av koronaviruset og oppdage syke...

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser midlertidig for kommersiell rutetrafikk

Avinor har besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette gjøres for å kunne forflytte særlig...

Koronaviruset preger flytrafikken i Norge

I februar var det lav vekst i flytrafikken sammenliknet med samme måned i fjor, og totalt gikk trafikken opp med 1 prosent. Koronaviruset påvirket...

Norge skal være hovedarena for elektrifisering av luftfart

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Rapporten fastslår at...

Korona-tiltak ved flyplassene

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster hos Avinor og på deres lufthavner. Det er...