Tag: avinor

Trafikken ved Avinors lufthavner fortsetter å øke

2 460 928 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i august 2021. Det er en nedgang på om lag 50 prosent...

Avinor oppsummerer 2. kvartal

Færre flybevegelser og passasjerer gir kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter. Sammenlignet med andre kvartal 2020 økte flytrafikken...

Enklere reise og lite kø for de som er fullvaksinerte

Nå er den største delen av ferietrafikken avviklet på Avinors lufthavner, og vi ser at reisen gjennom flyplassen går smidig for de...

Begge rullebaner i bruk på Oslo Lufthavn fra 15. august

På grunn av lavere flytrafikk enn normalt under pandemien, har det i lang tid kun vært benyttet en rullebane på Oslo Lufthavn....

Avinors trafikktall for juli – langt fra normalen

I juli ble det gjennomført 2 365 104 flyreiser over Avinors lufthavner. Av disse var 1 847 844 innlandsreiser og 473 393...

Avinor legger ny plan for utrulling av fjernstyrte flytårn

Avinor Flysikring jobber sammen med leverandøren Kongsberg Defence & Aerospace med justering av utrullingsplanen for Remote Towers. Denne reviderte planen skal behandles...

Slik blir sommeren på Avinors lufthavner – gode tips og råd til reisende

Sommeren på Avinors lufthavner blir annerledes enn det passasjerene er vant til fra tiden før pandemien. Spesielt gjelder det for de som...

Sterk konkurranse om taxfree på Avinors lufthavner

Norske Airport Retail Norway (ARN) og norsk-tyske Travel Retail Norway (TRN) er vinnerne av taxfree-konkurransen for Avinors lufthavner. Tilbudskonkurransen har hatt bred...

Mesta tildelt vinterdriftskontrakt på Avinor Oslo lufthavn

Etter en grundig anskaffelsesprosess er Mesta tildelt kontrakten om å drive deler av vintervedlikeholdet på Oslo lufthavn. Kontrakten har en kontraktsverdi på...

Har tildelt bagasjekontrakt verdt 1,4 milliarder

Avinor har tildelt kontrakten for nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn til leverandøren BEUMER Group. Den samlede kontraktsverdien, inkludert en driftsavtale på 25...