Tag: Flyplasser

Trafikkstatistikk for Avinors lufthavner mai 2020

597 536 reiser ble foretatt over Avinors lufthavner i mai. Dette er en reduksjon på -87,2 prosent sammenlignet med året før. - Den store nedgangen...

Slik kan loungebesøket endre seg etter Corona-krisen

Akkurat nå er en stor del av verdens flyplasslounger stengt eller er åpen med meget begrenset kapasitet og med et minimalt utvalg. Men hva...

Smittevern på norske flyplasser

Siden slutten av januar 2020 har Avinor fulgt råd og veiledninger som har blitt gitt fra nasjonale og lokale helsemyndigheter for å sikre godt...

Passasjertallene i april redusert med 91 prosent sammenlignet med fjoråret

Avinors trafikkstatistikk for april legges frem i dag. Nedgangen i antall reisende og flybevegelser skyldes pandemien. Avinors trafikkstatistikk for april legges frem i dag. Nedgangen...

Avinor gjenåpner lufthavner

Avinor har besluttet å gjenåpne lufthavner med virkning fra 1. juni. Avinor besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag...

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser midlertidig for kommersiell rutetrafikk

Avinor har besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette gjøres for å kunne forflytte særlig...

Korona-tiltak ved flyplassene

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster hos Avinor og på deres lufthavner. Det er...

Anbefaler ny storflyplass på Leknes og ny vegløsning i regionen

Et prosjekt i regi av Avinor og Statens Vegvesen har utredet «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Prosjektets styringsgruppe anbefaler ny storflyplass på...

Avinor tildeler nye kontrakter for sikkerhetskontroll-tjenester

Etter en anbudsprosess og forhandlinger med tilbyderne har Avinor nå valgt leverandører til sikkerhetskontroll-tjenester for samtlige lufthavner unntatt Oslo lufthavn, som ikke omfattes av...

Et godt flytilbud er et være eller ikke-være for svært mange bedrifter

Internasjonalt ledende Østerdalen-bedrift avhengig av Røros lufthavn. OS ID, basert i Nord-Østerdalen, er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øremerker for husdyr. Bedriften tilbyr...