Tag: Flyplasser

Stor appetitt for utenlandsreiser i sommer

Totalt reiste 4 201 183 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i juli 2022. Det er en økning på 78 prosent...

Vi gratulerer: Avinor fyller 75 år

I dag er det 75 år siden Luftfartsdirektoratet ble opprettet og lagt under samferdselsdepartementet. I 1978 byttet man navn til Luftfartsverket, før...

Avinor lyser ut kontrakter innen kiosk og servering på seks regionale flyplasser

Avinor lyser nå ut kontrakter innen kiosk og servering til en samlet verdi av i underkant 1 milliard kroner over en periode...

En travel sommer på landets flyplasser

Sommerutfarten er i gang, og de neste ukene vil bli de travleste på norske flyplasser siden 2019. Her er Avinors tips for...

Trafikken vender tilbake til Avinors lufthavner

Totalt reiste 3 692 403 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i april 2022. Dette er en økning på 349 prosent...

Avinor: Trafikkvekst i februar

Totalt reiste 2 248 748 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i februar 2022. Dette er en økning på 207 prosent...

Avinor søker parkeringspartner til 28 flyplasser

Avinor lyser ut tilbudskonkurranse om drift av parkeringsarealene på 28 flyplasser. Dette er en mulighet til å drive med parkering fra Kristiansand...

Avinor lyser ut milliardkontrakter på Norges største flyplasser

Avinor lyser nå ut et bredt spekter av kontrakter innen retail, kiosk og servering til en samlet verdi av over 8 milliarder...

Størst økning i utenlandspassasjerer fra Avinors lufthavner i november

Totalt 3 113 261 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i november. Sammenliknet med november 2020 er det mer enn tre...

Avinor melder om økning i flytrafikken i oktober

Totalt 3 384 000 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i oktober. Det er mer enn en dobling fra samme måned...