Administrerende direktør Johan Hanson i Peab Anlegg AS og konsernsjef Abraham Foss i Avinor signerte i dag endelig avtale om bygging av flysiden av nye Bodø lufthavn. (Foto: Tor O. Iversen/Avinor)

Avinor og Peab Anlegg AS har i dag signert den endelige avtalen for byggingen av rullebane og store tilhørende anlegg – kalt «flyside» – på nye Bodø lufthavn. Partene har vært gjennom en nær ni måneder lang samspillsfase, og er nå enige om detaljene og målprisen for denne delen av prosjektet.

Etter at Peab Anlegg AS ble tildelt kontrakten i juni i fjor, har partene vært gjennom samspillsfasen der man har optimalisert løsninger og gjennomføring av anleggsarbeidene. Også Peabs rådgivere og samarbeidspartnere Cowi og Leonard Nilsen & Sønner (LNS) har vært sterkt involvert i arbeidet. Samarbeidet har ført til en rekke forbedringer i prosjektet, i tillegg til at enkelte svakheter fra forprosjektet er blitt håndtert. Samarbeidet har derfor fungert slik samspillsentreprisen la opp til.

– Det er svært gledelig at vi i dag kan signere en omforent og endelig kontrakt for anleggsarbeidene for den nye lufthavnen i Bodø, sier konsernsjef Abraham Foss. – Vi hadde god tro på samspillsentreprise som kontraktsform for denne utbyggingen. For Bodø har samspillet gitt oss løsninger som blant annet gjør at vi øker målsetningen for miljøsertifisering av anleggsarbeidene fra BREEAM Very Good til Excellent. Det vil i så fall være første gang at Avinor når denne målsetningen for en av sine anleggsutbygginger, sier Foss.

Gode løsninger for alle

Et eksempel på løsninger som kom frem gjennom samspillsfasen, var å se på om det var mulig å finne nok kvalitetsstein og fyllmasser på den nye flyplasstomten i stedet for å hente dette fra steinbruddet Kvalvikodden like nord for Bodø sentrum. Det er nå gjennomført tester som viser at man slipper å frakte en halv million kubikkmeter stein på lekter rundt Bodøhalvøya. Om man skulle ha fraktet dette med tradisjonelle lastebiler, ville det ha tilsvart om lag 25 000 turer. – Det har så klart en positiv side i form av mindre kostnader, men også en hyggelig miljøside. Ikke minst for nabolaget Kvalvika som nå slipper to år med sprengninger og økt trafikk til og fra steinbruddet utenfor stuedøra, sier konsernsjefen.

Også for Peab Anlegg er dette en viktig dag. –Dette er en historisk avtale og den største kontrakten Peab Anlegg i Norge har inngått noensinne. Jeg vil takke Avinor for tilliten og det tette samarbeidet i første fase av prosjektet. Nå ser vi fram til å gå i gang med byggingen av lufthavnen som vil være et stort løft for hele Bodø-regionen, sier Johan Hansson, som er administrerende direktør i Peab Anlegg Norge.

Arbeidene er i gang

De forberedende anleggsarbeidene for flysidedelen av utbyggingen startet i februar. Arbeidene har bestått i å fjerne skog og vegetasjon, prøvesprengninger og riving av gamle militære bygninger som står i veien for utbyggingen. I tillegg er annen teknisk infrastruktur og rigging av området blitt gjennomført.

Kontrakten som ble undertegnet i dag har en ramme på nær 3,3 milliarder kroner, og omfatter blant annet bygging av rullebaner, taksebaner og flyoppstillingsplasser. Beløpet er indeksregulert fra 2020-kroner, og inneholder også noen tillegg som ikke var omfattet av forprosjektet eller den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS2)  fra juni 2021.

Den andre store entreprisen for bygg av passasjerterminalen og enkelte andre driftsbygg ble torsdag tildelt entreprenøren HENT AS. Her vil samspillfasen starte umiddelbart etter klagefristens utløp.

Fakta om prosjektet Ny lufthavn Bodø:

  • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
  • Kapasiteten på den nye terminalen vil være 2,3 millioner passasjerer i året
  • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3 000 arbeidere sysselsettes
  • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
    1 400 olympiske svømmebasseng
  • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
  • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum
  • Rullebaner, taxebaner og flyoppstillingsplasser («Flyside») skal bygges av Peab Anlegg AS – forberedende arbeider startet i februar 2024
  • Kontrakt for bygging av terminalbygg og enkelte andre driftsbygg er tildelt HENT AS – planlagt byggestart for denne delen av prosjektet er senest 1. april 2025

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here