Et SAS-fly lander på Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto Avinor/Catchlight

Oppdatering kl 1100: Avinor melder at feilen er rettet og at flytrafikken kommer gradvis igang igjen. Man må regne med forsinkelser gjennom hele dagen.

Grunnet en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral er luftrommet over Sør-Norge midlertidig stengt, i dag 25. april 2024. Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2 800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

Det vil komme ny beskjed fra Avinor ca kl 1100 i dag.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here