Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,44 milliarder kroner til luftfart i 2022. – Vi opprettholder satsingen på luftfart fordi transport med fly er viktig i distriktene. Gode flyforbindelser bidrar til verdiskaping og muligheter til å bo og reise i hele landet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Av budsjettforslaget til luftfart er 828,5 millioner kroner satt av til statlige kjøp av regionale flyruter (FOT-ordningen.) Dette innebærer at staten kjøper transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt med et tilfredsstillende rutetilbud, hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

– De regionale flyrutene er avgjørende for å gi befolkningen og næringslivet i distriktene tilgang til regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner. Vi vil ha levedyktige distrikter, og derfor har staten kjøpt flyruter i mange år. Vi ønsker å videreføre dette i 2022 for å sørge for arbeidsplasser over hele landet også etter pandemien, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår å ikke ta utbytte fra Avinor i 2022.

– Pandemien har vært svært utfordrende for norsk luftfart, og vi er klar over at Avinor er i en vanskelig situasjon. Vi mener derfor at det vil være riktig å ikke ta utbytte neste år, slik at selskapet kan komme seg opp på beina etter pandemien, sier Hareide.

Nye flyplasser

Regjeringen foreslår også å bevilge 200 millioner kroner til videre planlegging av ny flyplass i Bodø og 50 millioner kroner til planlegging av ny flyplass ved Mo i Rana.

– Bodø skal utvikle en helt ny by. Da må flyplassen flyttes. Det er vår oppgave, og vi sørger i 2022 for at prosjektet kan jobbes videre med. På Helgeland har det vært etterspurt en ny, stor flyplass lenge. Dette har vi lovet skal komme, derfor fortsetter vi planleggingen, sier samferdselsministeren.

Mer til droner

Bevilgningen på 1,44 milliarder til luftfart foreslås fordelt slik:

  • 828,5 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter (FOT)
  • 269,1 millioner kroner til Luftfartstilsynet
  • 200 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn i Bodø
  • 94,5 millioner kroner til Statens havarikommisjon.
  • 50 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn ved Mo i Rana

– Bevilgningen til Luftfartstilsynet er en økning på om lag 14 millioner kroner sammenlignet med 2021. Økningen er hovedsakelig knyttet til tilsynets arbeid på droneområdet. Det blir stadig flere droner i Norge, og droneoperatørene utfører nye og mer krevende operasjoner. Luftfartstilsynet må være rustet til jobben med å utstede tillatelser og føre tilsyn i årene som kommer, sier Hareide.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here