Tag: Samferdselsdepartementet

Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport. Men kapasiteten på disse strekningene er til tider...

Ny Nasjonal transportplan: Jernbanedirektoratet skal foreslå konsepter for et bedre togtilbud på InterCity-strekningene

– På Østlandet er togtilbudet på de eksisterende InterCity-strekningene ryggraden i kollektivtransportsystemet mellom byområdene. Bedre togtilbud bidrar til å utvide bo- og...

Toetasjerstog og triple togsett skal vurderes i utredning om regiontog med større kapasitet

– Toget er viktig for at folk skal komme seg raskt og klimavennlig til jobb og skole. Den forventede etterspørselen etter togreiser...

DAT og Widerøe tildeles kontrakter for drift av flyruter i Nord-Norge

Med unntak av ruten Lakselv - Tromsø vinner Widerøe's Flyveselskap AS alle flyrutene i konkurransen for Nord-Norge fra 1. april 2022. Lakselv...

Statsbudsjettet viser fortsatt satsning på luftfarten

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,44 milliarder kroner til luftfart i 2022. – Vi opprettholder satsingen på luftfart fordi transport med...

DAT og Widerøe tildeles kontrakter for drift av flyruter fra 1. oktober 2021

- Gjennom tildelingen av kontrakter på flyrutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo og Florø–Oslo sikrer staten flyrutetilbudet på disse strekningene i en utfordrende tid...

DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord – Oslo

Samferdselsdepartementet har etter konkurranse tildelt DAT kontrakt for drift av flyruten Stord–Oslo fra 14. juli. Avtalen inngår i det statlige kjøpet av...

Samferdselsdepartementet forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut juni

Samferdselsdepartementet har valgt å benytte seg av muligheten til å forlenge varigheten av de gjeldende avtalene for kjøp av et minimumstilbud av...

Samferdselsdepartementet forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut mai måned

Samferdselsdepartementet har valgt å benytte seg av muligheten til å forlenge varigheten av de gjeldende avtalene for kjøp av et minimumstilbud av...

Kystruten Bergen – Kirkenes skal fortsatt betjenes med fem skip i andre kvartal 2021

Samferdselsdepartementet har kommet til enighet med Hurtigruten Cruise AS om en tilleggsavtale for andre kvartal 2021. - Kystruten er...