Tag: Luftfarten

Statsbudsjettet viser fortsatt satsning på luftfarten

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,44 milliarder kroner til luftfart i 2022. – Vi opprettholder satsingen på luftfart fordi transport med...

Avinor og SINTEF vil samarbeide om å gjøre luftfarten utslippsfri

EU gir 25 millioner euro til et ambisiøst prosjekt for europeiske lufthavner som skal bidra til å ta i bruk nye teknologier...

Ingen penger til luftfart i revidert nasjonalbudsjett

Pandemien hindrer folk i å reise, og norsk luftfart står i en krise. Heller ikke i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fant FrP...

Luftfarten reduserte klimagassutslipp med 63 prosent

Ikke uventet sto luftfarten for den klart største nedgangen i kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge i 2020. Norske kvotepliktige utslipp gikk...

Koronatiltak i luftfarten: Regjeringen er positiv til Norwegian-søknad

Regjeringen er positiv til å bidra med penger til et rekonstruert Norwegian, men forutsetter at private investorer stiller opp.

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt...

Parat etterlyser kapital til norsk luftfart

Parat-leder Unn Kristin Olsen reagerer på regjeringens manglende støtte til luftfartsbransjen i det fremlagte statsbudsjettet for 2021. Hun mener bransjen har et klart og...

Foreslår endringer i lånegarantiordningen for luftfart

Regjeringen vil gjøre endringer i lånegarantiordningen for luftfart for å bedre tilpasse ordningen til flyselskapene, og samtidig sørge for at staten ikke tar vesentlig...

Korona-veileder for luftfarten er klar

Nå er veilederen for hvordan flyselskapene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar. – I et langstrakt land som Norge er luftfarten en viktig del av transporttilbudet....