Andelen som vil reise mer med kollektiv synker, viser NAFs Trafikantbarometer 2021. Foto: NAF

Kollektivselskapene kan miste mange reisende hvis de ikke tilpasser seg etter koronapandemien. – Andelen som ønsker å reise mer kollektivt faller markant fra 60 til 47 prosent. Flere avganger og mer fleksible priser vil gjøre kollektiv til et alternativ for flere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund.

NAFs Trafikantbarometer 2021 viser en kraftig tilbakegang i andelen som ville reist mer med kollektiv dersom tilbudet ble bedre:Fra 60 prosent i 2019 til 47 prosent i 2021. Samtidig venter 19 prosent å jobbe mer hjemmefra i fremtiden. Funnene viser at det må tenkes nytt for å holde på kollektivkundene etter pandemien.  

Flere alternativ til periodebillett 

Kollektivtilbudet må holde tritt med et mer fleksibelt arbeidsliv. Nye billettyper som gjør at valget ikke står mellom månedskort eller dyre enkeltbilletter bør komme på plass raskt, sier Handagard.  

En rapport fra NHO Transport fra februar 2021 viste at passasjertrafikken i Norge med buss, båt, trikk og bane falt med over 50 prosent i andre kvartal 2020 sammenliknet med i 2019.  

– Ordningen med månedskort og periodekort er laget for de som reiser med kollektiv hver dag. Det blir nødvendig for kollektivselskapene å finne nye og attraktive billettløsninger dersom de skal få tilbake de reisende som de mistet under pandemien, sier Handagard. 

Rabatt for å reise utenom rushtid 

Når folk er færre dager på kontoret, kan det bety mindre trengsel og press på rushtidsavgangene. 24 prosent svarer også at flere avganger i timen vil gjøre kollektiv til et mer attraktivt alternativ på hverdagsreisen.  

Med mer bruk av hjemmekontor fremover, kommer behovet for å tilpasse kollektivtilbudet til nye reisemønster. Folk vil ha mer fleksibilitet. Flere avganger eller rabatt når du reiser utenom rushtid kan være med å lokke folk tilbake til tog, buss og bane, avslutter Handagard.  

Om undersøkelsen  

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima.  Dette er femte utgave av Trafikantbarometeret.  

Tall i prosent:  

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here