Søndag 28. januar 2024 kommer den årlige prisendringen for Ruters billetter. Prisøkningen er i tråd med samme indeks for offentlige tjenester som settes i statsbudsjettet.

Hvert år regulerer Ruter prisene for å dekke inn de økte kostnadene kollektivtransporten får som resultat av økt kostnadsnivå på tjenester ellers i samfunnet. Fra 28. januar økes prisene for alle billettyper, og økningen utgjør i gjennomsnitt 5,1 %.

Prisøkningen er i tråd med indeks for offentlige tjenester som settes i statsbudsjettet. For 2024 er denne satt til 4,3 %. Men på grunn av etterslepet fra deflatoren som ble satt i 2023, legges det til 0,8 % for å få dekket inn de reelle kostnadsøkningene.

Prisøkningen utgjør 265 millioner kroner som skal i sin helhet gå til å dekke de økte kostnadene som også kollektivtransporten får.

Her er prisene som gjelder fra 28. januar 2024:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here