Tag: Buss

Avinor og Onepark investerer i el-busser på Oslo Lufthavn

Avinor Oslo lufthavn og Onepark har gått sammen om å erstatte dieselbussene som frakter passasjerer til og fra parkeringsplassene, med elektriske busser....

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal...

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene....

Kraftig fall for kollektivtransporten etter korona

Kollektivselskapene kan miste mange reisende hvis de ikke tilpasser seg etter koronapandemien. - Andelen som ønsker å reise mer kollektivt faller markant...

SJ Norge med kollektivsamarbeid

SJ Norge har etablert samarbeid med fylkeskommunene og AtB om et felles tilbud langs strekningene de opererer. Gjennomgående billetter vil gjøre det...

Boreal travel innfører SafeSpot på alle flybuss strekninger

Stadig flere buss selskaper har innført SafeSpot for besøksregistrering, og nå har det ledende nasjonale konsernet Boreal innen kollektivtransport, og kjører busser, trikker, hurtigbåter og ferger...

Hafencity Riverbus – en unik båtbuss

Har du tidligere vært i Hamburg, så vet du nok at den største byen i Nord-Tyskland har et større havneområde til tross for at...