Tag: tog

Vy 2023: Kundene er tilbake

– Antall togreiser med Vy i Norge har økt med 18 prosent fra 2022 til 2023, og er nå på nivå med...

Ruter øker billettprisene fra 28. januar 2024

Søndag 28. januar 2024 kommer den årlige prisendringen for Ruters billetter. Prisøkningen er i tråd med samme indeks for offentlige tjenester som...

Togpassasjerene er litt mindre fornøyde

Årets siste kundeundersøkelse, gjennomført av Jernbanedirektoratet, viser at passasjerene er litt mindre fornøyde med togtilbudet. For de reisende er det spesielt punktlighet...

Lansering av klimasmart skitog – En reise til snøparadiset

Erfaringene fra forrige vintersesong, hvor SJ Norge solgte over 6 000 billetter til og fra Kvitfjell stasjon, har resultert i at stasjonen...

Nye fjerntog blir bedre tilrettelagt for passasjerer med funksjonsnedsettelser

– Det er bra at Norske tog og togprodusenten Stadler har kommet frem til løsninger som gir enda bedre tilgjengelighet for passasjerer...

Nasjonal transportplan 2025-36: Vil prioritere punktlighet og ruste jernbanen for fremtiden

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan, for å...

Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har...

Jernbanedirektoratet anbefaler to-etasjes tog på Østlandet

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å finne tiltak som kan øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet uten kostbare baneutbygginger. Utredningen...

Nå lønner det seg å ha med pappa på slep!

Vy lanserer familierabatt på Østlandet, og mellom 3. juni og 30. september kan to barn/ungdom under 18 år reise uten ekstra kostnad...

Alternativt tilbud om å videreføre Flytoget og åpne for alle reisende

I prosessen med direktetildeling av persontogtrafikken på Østlandet er det varslet at Vy vil bli tildelt Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget...