2019 blir året hvor SAS mottar sitt første – og lenge ventede – Airbus A350 i flåten. Men hva kan passasjerene forvente av denne nye flytypen?

Airbus A350-900XWB, som flyet heter, er litt bredere enn de nåværende flyene av typene Airbus A330 og A340 som SAS har i flåten nå. XWB står for Extra Wide Body. Det kan vise seg både å være en fordel og en ulempe – avhengig av hvilken klasse du reiser i.

Den ekstra kabinbredden kunne flyselskapene ha valgt å bruke til å forbedre passasjerkomforten ombord med litt bredere seter i alle klasser, men bransjestandarden går i en annen retning. Ihvertfall på Economy Class og Premium Economy Class. Det har vi allerede sett på Boeings Dreamliner, som også tilbyr 9 seter i bredden på Economy Class som standard i dag – til tross for at flyet opprinnelig var designet til 8 seter i bredden, men med en bedre passasjerkomfort.

Derfor må vi også forvente at SAS innreder flyet med 9 seter i bredden på SAS Go i en såkalt 3-3-3 konfigurasjon. Akkurat som vi har sett de øvrige operatører av flytypen har gjort. Det er standarden på A350.

Economy Class på Qatar Airways A350. Foto: Flemming Lundberg Poulsen

I praksis betyer det at SAS får plass til flere Economy Class passasjerer på det nye flyet enn på de Airbus A340 som det skal avløse.

Bredere kabin

Til sammenligning med f.eks. Boeings Dreamliner som også har 3-3-3 konfigurasjon som standard i Economy Class hos langt de fleste flyselskaper, så er A350’s kabinen omkring 12-13 cm bredere: Dette burde i teorien også gi passasjerene en setebredde som er marginalt bedre.

Sammenligner vi med forgjengeren, Airbus A330 og A340, har A350XWB en kabin som er ca. 35 cm bredere (Airbus A350: 561cm – A330/340: 526cm). Det er altså denne ekstra bredden som mange flyselskaper utnytter til å presse et ekstra sete inn i bredden.

Avhengig av hvor bred flyselskapene velger å gjøre midtgangene, så kan setebredden altså ende med å være nogenlunde som vi kjenner den på Airbus A330 og A340 – til tross for det ekstra setet i bredden. Dog vil det være på bekostning av en marginalt smalere midtgang.

Man kommer også til å mangle de 2-par med seter ved vinduene som er meget populære hos par som reiser sammen.

Samtidig vil en konfigurasjon på 3-3-3 også bety at flere passasjerer vil ende opp i et midtsete enn i dag. Med 9 seter i bredden betyer det at 3 av dem er midtseter – mot kun 2 i den midterste delen av en 2-4-2 konfigurasjon.

Singapore Airlines Economy Class på A350. Foto: Flemming Lundberg Poulsen

Stor Business Class kabin

Ifølge våre opplysninger har SAS valg å innrede de nye flyene med 301 seter – i motsetning til de nåværende med 247 i A340 og 262 i A330.

SAS ønsker dog ikke å bekrefte denne konfigursjonen som våre kilder har tipset oss om.

De 301 setene vil ifølge våre opplysninger bli fordelt med 40 på Business Class, 32 på SAS Plus og 228 på SAS Go.

På Business svarer det til den kabininnredning vi allerede kjenner fra Airbus A340-flyene i dag. Det vil si en konfiguration på 1-2-1 i Business. På SAS Plus betyr det fire seter mer enn det Airbus A340 har i dag og på SAS Go 49 seter mer enn på Airbus A340.

På SAS Go hentes det plass til de ekstra setene ved at hver rekke har 9 seter fremfor 8 samt at kabinpersonalets hvilekabin flyttes.

Flere midtseter på SAS Plus

Hvis de opplysningene vi har fått fra våre kilder om kabininnredningen holder, så kunne noe tyde på at SAS i sin Airbus A350 velger at det skal være 8 seter i bredden på SAS Plus – mot de 7 som finnes ombord på Airbus A340 og A330 i dag. I dag finnes det fire rader med 7 seter på hver – altså 28 seter. De tallene som er kommet i våre hender antyder at det fremover skal være 32 seter på SAS Plus, hvilket passer med fire rader med 8 seter på hver.

Det vil også bety at antallet midtseter vil bli fordoblet i forhold til i dag. 32 seter i SAS Plus passer som nevnt ovenfor med 4 rader á 8 seter, hvilket uten tvivl vil bety en konfigurasjon, som vi kjenner den fra f.eks. Singapore Airlines med 2-4-2, hvis de opplysninger vi har fått stemmer.

Her er SAS Plus kabinen på en flyvning til Los Angeles med Airbus A330. Konfigurasjonen er 2-3-2. Foto: Flemming Lundberg Poulsen.
Premium Economy på Singapore Airlines – med konfigurasjonen 2-4-2. Foto: Flemming Lundberg Poulsen

Læs også: Anmeldelse af Singapore Airlines Premium Economy

Mer plass i Business Class

Mens SAS Plus passasjerene kan forvente flere midtseter og knapt så gode forhold som i de eldre flyene, så vil det etter våre vurderinger bli bedre plass til kundene i Business Class. Selv om A350 er litt bredere enn de eldre flyene, så er det ikke bredt nok til at man kan presse et sete til inn i bredden på Business Class.

Da det etterhvert er blitt bransjestandard (med få unntakelser) at alle setene i Business Class har direkte adgang til midtgangen, så forventer vi ikke at SAS vil endre på deres nåværende kabinlayout på SAS Business. At våre opplysninger om antall seter i SAS Business også stemmer med antallet på de nåværende Airbus A340 kunne også tyde på dette. Dermed vil passasjerene her kunne forvente litt mer plass. Den ekstra plassen blir sikkert i form av bredere midtganger, mens vår forventning er at SAS beholder det setet som allerede er blitt populært blandt passasjerene på Airbus A340 og A330.

SAS har i forveien et Business Class sete som er blandt de bedre i bransjen og det vil gi god mening at de ikke begynner å eksperimentere med flere forskjellige typer seter ombord på de forskjellige flytypene. Med en forholdsvis begrenset flåtestørrelse vil det være en fordel å ha et likt produkt å tilby kundene.

SAS Business Class kabin som vi forventer også blir installert på Airbus A350.

Bedre forhold for personalet

Hvis du har beveget deg rundt bakerst i et af SAS sine Airbus A330 eller A340 vil du kanskje ha lagt merke til et lite område i bakerst i høyre side av flyet som enten er lukket av en dør eller et gardin. Det er kabinpersonalets hvileområde.

På A350 vil du ikke lenger se dette hvileområdet i kabinen da flyet i stedet, som standard, er utstyrt med et lite hvilerom som er plassert over bakerste galley under taket. Fra bakerste galley kan kabinpersonalet gå noen trinn opp til et lite område hvor det er senger de kan hvile i på de lange rutene – fremfor å sitte i en stol i passasjerområdet.

Slik ser kabinpersonalets hvileområde ut på Airbus A350. Det er plassert oppe under taket foran bakerste galley. Her fra Qatar Airways A350. Foto: Flemming Lundberg Poulsen

Hvordan kan man gjenkjenne et Airbus A350?

Faktisk er Airbus A350 et fly som er ganske lett å gjenkjenne når man ser det på flyplassen. Det mest tydelige kjennetegnet er den «Batman-masken» som flyet er utstyret med rundt cockpitvinduene. De sorte bemalinger omkring vinduet gjør det lett gjenkjennelig.

«Batman masken» omkring cockpitvinduene er veldig gjenkjennelige på Airbus A350. Foto: Flemming Lundberg Poulsen

Men også de store og lett avrundede wingletsene som sitter på spissen av vingene har en form som gjør at de er lette å gjenkjenne.

Både fordeler og ulemper for passasjerene

Airbus A350 er uten tvil et fantastisk behagelig fly å reise med. Utover Airbus A380 er det en av våre personlige favoritter på grunn av lavt støynivå og en kabin som gir en god romslighet. Reiser du i Business Class vil du uten tvil oppleve en betydelig romsligere kabin med det nye flyet enn du hittil har vært vant til. Det er også vår fornemmelse at luften er betydelig bedre i Airbus A350 enn i eldre fly.

På SAS Plus derimot må vi dessverre nok erkjenne at det ikke er en forbedring hvis de opplysningene vi har fått er korrekte. Dobbelt så mange midtseter er ikke noe som er en fordel for passasjerene. I praksis vil det nok også bety at setene føles litt smalere enn hittil.

På Economy Class kommer det også flere midtseter med den nye 3-3-3 konfigurasjonen som er standard på Airbus A350. Og reiser man to eller fire sammen, så kommer man til å mangle de 2-par setene som har vært ved vinduene. Reiser man tre sammen vil den nye konfigurasjonen være en fordel da man kan få sin egen seterekke. Men totalt sett vil økningen av antallet av midtseter ikke være positivt for passasjerene. Dog vil SAS stadig tilby et produkt på Airbus A350 som tilsvarer der andre flyselskaper tilbyr på både Airbus A350, Boeing 777 (Har ofte 3-4-3 i dag) og Dreamliner.

Første fly i slutten av året

SAS bestilte åtte nye Airbus A350XWB helt tilbake i 2013. Leveringen av det første flyet forventes å skje i november 2019. SAS har allerede fått levert de fire Airbus A330Enhanced flyene som de bestilte ved samme anldening. Etterfølgende har SAS bestilt enda et A330Enhanced-fly, som skal erstatte deres eldre reservefly, LN-RKP, som har et noe eldre interiør enn de øvrige SAS langdistanseflyene. Det siste A330Enhanced flyene forventes levert i løpet av åren 2019, hvoretter reserveflyet skal pensjoneres.

Les også: Flere SAS langruter i fremtiden?

Hva skjer der med de eldre Airbus A340 flyene?

Det store spørsmålet er nå hva SAS velger å gjøre med de Airbus A340-flyene som de har i flåten og som det var tenkt skulle erstattes av Airbus A350. SAS har ved flere anledninger fortalt at det enda ikke var truffet noen besluttning om de skal utfases eller beholdes i flåten. Hvis de velger å beholde dem, så bør vi også kunne se frem til flere langruter fra SAS i fremtiden hvis de samlet får en større flåte. SAS-sjef, Rickard Gustafson, har tidligere uttalt til japansk presse, at SAS planlegger å flytte Tokyo-ruten fra København til Haneda og arbeider på en ny rute mellom Stockholm og Narita.

SAS A340-flyene er alle utstyrt med de nye kabinene og er i god stand. Selv om de eterhvert har noen år på baken, så er det stadig en del års flytid igjen i dem. Utfordringen er nok mest hvordan oljeprisen kommer til å utvikle seg da de bruker mer drivstoff enn nyere flytyper. Til gjengjeld er det langt billigere i finansielle omkostninger da bruktmarkedet for dem er så godt som ikke-eksisterende.

 

FinalCall.travel’s redaktør ombord i cockpit på Airbus A350 ved presentasjonen av det første flyet i Doha.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here