Ændrede rejsevejledninger: Det betyder det for dig

Et flertal i Folketinget er igår blevet enige om at ændre rejsevejledningerne, så både rejsebranchen og rejsehungrende danskere og udenlandske turister – langt om længe – har fået en plan de kan agere ud fra. Planen er opdelt i fire faser, hvor den første træder i kraft fra 21. april 2021.

Nu bliver det – langsomt – muligt for danskerne at rejse igen i de kommende måneder – og ikke mindst for udlændinge at rejse ind i Danmark. Et flertal i Folketinget blev igår enige om en plan for at ændre de yderst strikse rejsevejledninger, som Danmark har haft implementeret den senere tid.

Planen er opdelt i fire faser, som langsom skal åbne landet igen.

Her gennemgår vi de fire faser.

Fase 1: (fra 21. april 2021)

Fra denne dato, så indfører Danmark igen “trafiklys-systemet” for smittetryk i de øvrige EU-lande. Dermed går man i Danmark væk fra blot at kategorisere alle lande som “røde” uanset det reelle smittetryk.

Trafiklyssystemet er baseret på EU’s vejledninger fra efteråret, som bygger på smittesituationen i de enkelte lande og regioner. Her tæller incidens, positivprocent og testfrekvens.

De enkelte lande og regioner skal løbende vurderes og placeres i kategorierne gule, orange og røde.

Danmark indfører en ny “rød” kategori, som kan indføres hvis lande eller områder har høj incidens af såkaldte “bekymrende varianter” af Corona-virus.

I fase 1 vil der fortsat være krav om test og isolation efter indrejse. Dog med den lempelse at personer som ankommer fra gule lande og regioner undtages fra isolation og erhvervsrejsende kan møde på job igen umiddelbart efter en rejse.

Der indføres også lempeligere regler for personer, som er bosiddende i Danmark og som rejser til sin egen ødegård i Norden. Disse skal heller ikke i isolation ved hjemrejse.

Listen over såkaldte “anerkendelsesværdige formål” udvides og omfatter nu også højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstudenter, landbrugspraktikanter, ægtefæller, faste samlevere eller børn til en dansker der bor i udlandet, hvis de rejser sammen. Også sommerhusejere, bådejere eller personer der har en fastliggerplads kan rejse ind i Danmark. Der lempes også på krav om isolation for bl.a. studerende med bopæl i grænselandet.

Profesionelle idrætsudøvere fritages også for isolation hvis de har deltaget i et mesterskab, stævne eller træningslejr i udlandet.

Grænserne for hvornår et land eller regionen placeres i den gule kategori vil i denne fase ligge på under 20 nysmittede pr. 100.000 pr. uge. Ligger landet mellem 20 og 30 nysmittede pr. 100.000 pr. uge, så placeres det i kategorien “orange”.

Lande placeres i den røde kategori efter en individuel vurdering fra SSI.

For tredjelande, så benyttes en fælles EU-tilgang, som lige nu betyder at indrejse ikke er tilladt.

Den nuværende bekendtgørelse om test ved indrejse, ombordstigning på fly og isolation efter indrejse skal forlænges i denne fase.


Fase 2 (planlagt til 1. maj 2021):

I fase 2, så kan færdigvaccinerede danskere og udlændinge – også turister – fra gule og orange EU- og Schengenlande rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Dette vil dog ikke gælde for indrejse fra røde lande, hvor man vurderer der er risiko for såkaldte “bekymrende varianter”.

Aftalepartierne tager dog højde for at ændringerne i fase 2 kræver at faglige og praktiske udfordringer er afklaret inden denne dato. Bl.a. skal det afklares hvordan f.eks. mindreårige børn af vaccinerede personer kan rejse og hvordan man skal fremvise dokumentation for vacciner.

Det betyder at der i takt med udrulningen af vacciner i Danmark og andre lande løbende kan være flere og flere, som kan rejse til og fra Danmark.

I denne fase vil tidskravet til en negativ test også blive lempet fra 24 timer til 48 timer før indrejse.

Fase 3 (planlagt til når alle over 50 år er vaccineret i Danmark – estimeret til 14. maj 2021):

I denne fase vil grænserne for hvor lande placeres i de forskellige kategorier blive ændret. Nu vil gule lande omfatte de lande, som har færre end 50 nysmittede pr. 100.000 pr. uge og orange lande vil ligge mellem 50 og 60 nysmittede pr. uge.

Kravet om anerkendelsesværdige formål vil her blive afskaffet for alle udlændinge som rejser fra orange lande, hvis de har bopæl i EU- eller Schengenlande. Her vil der altså blive åbnet for turistrejser fra orange lande, men kravet om test og isolation vil fortsat gælde, hvis personerne ikke er vaccinerede eller ikke har været smittet tidligere.

Alle der indrejser fra grænselandet undtages fra isolationskrav ved indrejse.

Fase 4 (Når EU’s Coronapas er implemteret. Forventes fra 26. juni 2021):

Når EU’s Corona-pas er implementeret vil det være muligt at holde sommerferie i Europa og for Danmark at modtage turister under forudsætning af at de kan fremvise dokumentation for at de enten er testet negative, er blevet vaccinerede eller er tidligere smittede.

Der forventes fortsat at være krav om negativ test ved indrejse for personer der rejser fra orange lande, hvis de ikke er vaccinerede.

For personer, som ikke har coronapas, så forventes det at der fortsat vil være rejserestriktioner, men disse er endnu ikke afklarede.

Du kan læse hele aftaleteksten på dette link.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here