De amerikanske myndighetene har lenge raslet med sablene og truet med innstramminger i sikkerheten for flyankomster i USA. Det har bl.a. resultert i et forbud mot større elektronikk fra flere land i Midt-Østen. Men nå ser det ut til at europeiske passasjerer kan puste lettet ut og stadig kan ta med sitt elektroniske utstyr i kabinen når de reiser til USA.

Flyselskaper og europeiske myndigheter har i et stykke tid fryktet at USA ville innføre samme forbud mot å medbringe elektronisk utstyr i kabinen fra Europa, som det nå er tilfelle fra flere land i Midt-Østen. Men nå ser det ut til at de kan puste lettede ut.

Både flyselskaper og piloter har kritisert elektronikkforbudet som tidigere ble indnført og bl.a. advart mot at det reelt kan gjøre det mindre sikkert å reise med fly når utstyret oppbevares i fraktrommet og man dermed ikke har mulighet for å slå av ved en eventuell brann.

I går offentliggjorde de amerikanske myndighetene deres planer for å stramme inn på sikkerheten på fly som ankommer til USA – og i utgangspunktet blir det ikke snakk om å forby elektronisk utstyr ombord i kabinen.

Derimot krever de amerikanske myndighetene at det strammes inn på flere områder:

  • Forbedret sikkerhetskontroll for passasjerer
  • Ytterligere kontroll på medbrakt elektronisk utstyr
  • Strammere sikkerhetsregler omkring flyene og i passasjerområder
  • Innføre ny teknologi
  • Økt bruk av sporhunder
  • Etablere ytterligere pre-clearence lokasjoner.

I alt vil disse nye reglene være gjeldende for 105 land, fra hvor det er ruter til USA. Totalt dreier det seg om 325 000 passasjerer daglig som ankommer på 2 100 daglige flyvninger med 180 forskjellige flyselskaper fra 280 forskjellige lufthavner.

Passasjerer som reiser til USA vil derfor kunne oppleve flere eller mer grundige sikkerhetssjekker enn tidligere, men det vil ikke være endringer til hvilke gjenstander og elektronisk utstyr som kan medbringes på reisen.

De nye og skjerpede sikkerhetsreglene gjelder for alle flyvninger til USA – og det vil umiddelbart ikke skje endringer på flyavganger internt i USA.

Lufthavner og flyselskaper har 21 dager til å implementere de nye reglene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here