Foto: Avinor

2 460 928 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i august 2021. Det er en nedgang på om lag 50 prosent sammenliknet med normalåret 2019, men samtidig en økning på om lag 45 prosent sammenliknet med 2020.

Av reisene foretatt i august var 1 855 322 innenlandsreiser og 559 260 utenlandsreiser.

– Vi ser at antall passasjerreiser fortsetter å øke måned for måned, og det ble gjennomført flere reiser i august enn i juli. Det er spesielt innenlandsmarkedet som utvikler seg sterkt, sier Gaute Skallerud Riise, trafikkdirektør i Avinor.

Antallet flybevegelser til/fra Avinors flyplasser var i august på 55.589, en oppgang på i underkant av 20 prosent sammenliknet med 2020.

Økning i frakt

Økningen i frakt fortsetter den positive trenden, der Avinor viser til vekst mot 2020. Utviklingen i august på 13,6 prosent er hovedsakelig drevet av sterk etterspørsel etter norsk sjømat og god utvikling innen e-handel.

Detaljert oversikt og tall finner du her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here