Foto: Avinor

Totalt reiste 4,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i oktober, en økning på 32 prosent sammenliknet med oktober i fjor. Antallet reisende er 10 prosent lavere enn i oktober 2019, som var det siste ordinære reiseåret før pandemien startet.

Sammenliknet med 2019 er ni av ti reisende tilbake på Avinors flyplasser, trafikken har nå stabilisert seg på dette nivået de siste månedene og vi ser nok en form for normalisering av reisevaner. 

-Både flyselskapene, Avinor og andre tilknyttede selskaper, ble svært hardt rammet av pandemien. Nå er det andre elementer som skaper uro i markedet som i stor grad er en konsekvens av krigen i Ukraina. Derfor er det gledelig å se at i antallet passasjerer holder seg stabilt etter den sterke innhentingen vi hadde inn i sommeren, sier direktør trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Også antall flybevegelser har økt i oktober i år sammenliknet med oktober i 2021. Det er også her størst vekst til og fra utlandet.  Det var 65 534 kommersielle flybevegelser * i oktober, dette er en vekst på 14 prosent sammenliknet med oktober i fjor, da antallet flybevegelser var 57 397.

Endringer fra 2021

Fortsatt er utenlandstrafikken den største driveren for økning i antall reisende. I oktober reiste totalt 1 724 537 passasjerer mellom Avinors lufthavner og utlandet, en økning på 82 prosent sammenlignet med 2021.

Tallet er fortsatt 13 prosent lavere enn i oktober 2019, da det var 1 986 772 som reiste til og fra utlandet.

Innlandstrafikken var i oktober 7 prosent lavere enn i samme måned i 2019. 

1,7 millioner reiste utenlands i oktober, mot bortimot 2 millioner i oktober 2019. Dette er 13 prosent lavere enn i oktober 2019.

– Vi ser at flytrafikken og antall passasjerer fortsatt øker, sammenliknet med 2021, men det ser ut til at utviklingen flater noe ut. Økende lånerenter og høyere strøm- og matpriser kan bidra til usikkerhet om familiers kjøpekraft i tiden som kommer. Vi tenker at denne uroen kan påvirke folks reisevaner. I tillegg er det nok fortsatt en del bedrifter som velger bort fysiske møter til fordel for digitale møter, sier Riise.

Store forskjeller mellom lufthavner

Det er store forskjeller fra flyplass til flyplass. Trafikken økte mest på Oslo lufthavn, der det samlet sett (både innlands- og utenlandstrafikk) er 44 prosent økning sammenliknet med i fjor. 550 000 flere passasjerer reiste til utlandet, mens 140 000 flere reiste i Norge. 

Kristiansand lufthavn øker også kraftig med 40 prosent i oktober (både inn- og utland). 

Tromsø og Bodø lufthavn er de lufthavnene som har tatt seg mest opp på antall utenlandspassasjerer. 

Flere av de mindre flyplassene har høy passasjervekst i innlandstrafikken, men det er også en del flyplasser som har færre passasjerer i år enn i oktober i fjor. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here