Foto: Shutterstock.

Flere av oss skal reise bort på ferie i år enn i fjor, viser tall fra FINNs nye reiseundersøkelse. Og eksotiske destinasjoner blir stadig mer populært, tross høyere reisekostnad.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og resultater fra FINN reises ferske reiseundersøkelse* fra april (gjennomført i samarbeid med Norstat) viser at flere skal på sommerferie i år enn i fjor. Undersøkelsen viser også at både utenlandsferie og Norgesferie øker i popularitet, og at mange av oss skal bruke enda mer penger på sommerferie i år enn i fjor.

Av årets respondenter svarer samtlige at de skal reise på sommerferie i år. I fjor svarte 89 prosent det samme. Hele 70 prosent av respondentene svarer at de skal på utenlandsferie, en økning på 16 prosent fra i fjor, mens 61 prosent skal feriere i Norge – en økning på 8 prosent.

– Allerede i januar viste data fra FINN reise at 2018 kunne bli et rekordår for feriereiser blant nordmenn, særlig til utlandet og spesielt i forhold til sommerferien. Og funnene fra reiseundersøkelsen bekrefter dette, sier Terje Berge, kommersiell direktør for FINN reise:

– Jeg tror nesten aldri vi har opplevd at alle respondentene på en reiseundersøkelse vi har gjennomført svarer at de skal reise bort på sommerferie. Ei heller at hele 7 av 10 skal til utlandet, og 6 av 10 skal feriere i Norge. Det er spennende tall for reiselivsbransjen, og viser hvor utrolig reiseglade nordmenn faktisk er blitt.

Bare fra januar til april opplevde FINN reise en vekst på flybestillinger, pakkereiser, leiebil og feriehus på henholdsvis 8, 14, 28 og 176 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, noe som bekrefter nordmenns nye reisevaner.

Bruker mer penger og drar til eksotiske destinasjoner
Men det er ikke bare det at vi reiser mer – vi bruker også mer penger på reise. Hele 26 prosent av respondentene på reiseundersøkelsen svarer at de skal bruke mer penger på sommerferie i år enn i fjor. Og flesteparten av disse (34 prosent) sier at lenger reise og dyrere destinasjoner er årsaken. 23 prosent oppgir også bedre økonomi som grunn til at de skal bruke mer penger.

Tall fra FINN reise for januar, februar og mars i år kan også bekrefte at nordmenn bruker mer penger på ferie. Både snittpris for booking av flybilletter og pakkereiser/restplasser hadde en økning på henholdsvis 10 og 35 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Reiser og opplevelser er noe nordmenn verdsetter, og som stadig flere ønsker å bruke mer penger på. De siste årene har vi også sett en utvikling der flere ønsker å dra til mer “eksotiske” destinasjoner, som gjerne er lenger unna Norge. Blant annet har USA økt veldig i popularitet, og opplevde en vekst på 15 prosent i flybillettbestillinger og 20 prosent i pakkereisebestillinger første kvartal i år. I tillegg ser vi at reisemål som Vietnam og Australia blir mer ettertraktet, sier Berge.

– At en del av disse destinasjonene, spesielt USA, har blitt mer tilgjengelig for folk i form av at det er økt tilbud av flybilletter, som igjen gjør det billigere å komme seg dit, har nok mye å si. Men reiser man lenger, så bruker man ofte mer penger også da.

REISER LENGER VEKK FRA NORGE: “Eksotiske” reisemål som tidligere ble sett på som veldig dyre, som f. eks. USA, har blitt mer og mer populære, spesielt blant de yngre. Foto: Shutterstock.

Topplisten over de mest bestilte flybillett-destinasjonene på FINN reise for juli måned, bekrefter også at flere langdistanse-destinasjoner har økt i popularitet i sommermåneden i år, sammenlignet med i fjor. Blant annet er Ho Chi Minh i Vietnam ny på listen, mens Colombo i Sri Lanka klatrer fra en 9. plass i juli 2017 til en 8. plass.

I tillegg viser data over bestilte flybilletter fra januar til mai i år at langdistanse-destinasjonene USA, Australia og Thailand har vokst med henholdsvis 30, 19 og 17 prosent.

Yngre er mer villige til å bruke mer på reise
Av de som bruker mest penger på sommerferie og reise, er det de yngre aldersgruppene som kommer høyest ut. 34 prosent i aldersgruppen 30-39 år skal bruke mer penger på sommerferien i år, mens 30 prosent av aldersgruppen 18-29 år skal det samme.

Det er også de yngre aldersgruppene som er mest opptatt av å reise til destinasjoner lengre unna Norge.

For eksempel oppgir 11 prosent i aldersgruppen 18-29 år at de skal til USA i sommer, og 2 prosent at de skal til Sri Lanka. Til sammenligning skal bare 3 prosent i aldersgruppen 40-49 år til USA og ingen til Sri Lanka.

– At de yngre aldersgruppene bruker mer penger på reise er ikke så overraskende. Både denne og tidligere undersøkelser FINN reise har gjennomført har vist at det som regel er disse som vil reise til destinasjoner lenger unna og som gjerne er litt dyrere, hvert fall med tanke på flybilletter, sier Berge.

*Om reiseundersøkelsen:
Reiseundersøkelsen er gjort av Norstat på vegne av FINN reise i april 2018. Landsdekkende webundersøkelse med 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Spørsmål om reiseplaner og preferanser for 2018, med fokus på sommerferien.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here