De forskjellige flyselskapers bonusprogrammers statusnivåer – og de løpende endringer – er noe som diskuteres ofte av frequent travelers. Og vi må nok innse at livet som statusmedlem alltid vil ha u6fordringer og være en verden i konstant forandring. Men hvordan ser det «perfekte» statusnivå egentlig ut – sett fra den reisendes side?

Flere flyselskaper har toppnivåer som er ganske attraktive å være medlem av, men som også er meget vanskelige å oppnå. Det skrev vi tidligere om i vår artikkel om flyselskapenes hemmelige medlemsnivåer. Men det er også nivåer som er knapt så hemmelige og lettere å oppnå for dem som reiser mye. F.eks. introduserte Finnair i forrige uke et nytt nivå i deres Finnair Plus bonusprogram og SAS har deres Diamond-medlemsskap.

Der skjer løpende endringer (ofte til det verre) og hver gang er det et diskusjonsemne blant medlemmene og en katten etter musen lek hvor flyselskapene vil spare penger og passasjerene ha flest mulige fordeler for deres lojalitet. Men hvordan ser det «perfekte» medlemskapet egentlig ut – sett med passasjerens og flyselskapets øyne. Det forsøker vi å komme med et bud på – og finne en balanse på her hvor vi tar utgangspunkt i et SAS EuroBonus Diamond-medlemsskap, men også ser på justeringer til de øvrige nivåer.

Et av de største kritikkpunkter som vi oftest hører om et Diamond-medlemsskap hos SAS er at forskjellen mellom Gull og Diamond ganske enkelt er for liten.

For tiden er de reelle forskjellene:

Ingen utløpsdato på poeng for Diamond
Mulighet for å gi bort et gullkort for Diamond
Boost av oppgraderingsbud på Plusgrade
Gratis drikkevarer på SAS Go
Potensiell mulighet for complimentary oppgradering på langruter
Rabatt på årsgebyr for kredittkort
Høyere prioritet ved ombookinger m.v.
Årlig gave

Tatt i betraktning at man skal fly dobbelt så mye for å oppnå et Diamond-medlemsskap kan det kanskje være noe om at fordelene ikke nødvendigvis tilsvarer forskjellen av antallet basispoeng som skal opptjenes.

En av de fordelene som vi oftest hører blir satt mest pris på er muligheten for en oppgradering på langrutene. Men problemet p.t. er at de complimentary oppgraderinger som SAS tilbyr ikke kan forutses og tildeles meget tilfeldig. Vi har kjennskap til mange Diamond-medlemmer som ofte flyr langruter, men som aldri har opplevd det – og andre som veldig ofte opplever det. Det styrker ikke nødvendigvis lojaliteten hvis man tilhører den gruppen som aldri eller meget sjeldent opplever det.

Her ville det kanskje være en god idé å følge Finnairs eksempel, hvor man har publisert et fast antall oppgraderinger som man kan oppnå med toppstatus.

Dessuten ser man også hos flere selskaper at toppnivået opptjener flere bonuspoeng enn lavere nivåer, hvilket også kan være en god grunn til å forbli lojal.

Bygget på våre egne erfaringer og massiv feedback og dialog med våre lesere som har erfaringer fra dette statusnivået vil vi her komme med et bud på hvordan SAS EuroBonus vil kunne justere dette (og lavere) nivåer og samtidig få mer lojale og tilfredse kunder.

Nedenfor vil vi forsøke å komme med vårt bud på hvordan det «perfekte» diamond-medlemsskapet kunne se ut. Her tar vi utgangspunkt i virkeligheten og har naturligvis forståelse for at flyselskapet skal tjene penger og at luftfarten i dag er en bransje som skal holde utgiftene så lave som mulige. Derfor fokuserer vi på fordeler som burde være realistiske å gjennomføre.

Som du vil kunne se vil noen av de justeringene vi foreslår også bety at fordelene for gullmedlemmene vil bli endret og i flere tilfeller bli begrenset litt i forhold til idag.

Det vet vi godt at ikke nødvendigvis vil falle i god jord hos alle (spesielt ikke gullmedlemmene), men dette forslaget går ut på å komme med så realistiske bud som mulig. Dessuten er antallet gullmedlemmer steget kraftig de senere år, hvilket godt kan rettferdiggjøre at man justerer fordeler i henhold til antallet. Det å opptjene statuspoeng via f.eks. kredittkort er også blitt lettere, hvilket gjør at flere kan oppnå både gull- og diamond-nivå enn tidligere.

Vi må nok også være realistiske og erkjenne at hvis det skal skje endringer og en større differensiering mellom nivåene, så skal det være rimelig utgiftsnøytralt for flyselskapet.

Her er vårt forslag:

Oppgraderinger

For det første bør det lages et system for hvordan det tilbys oppgraderinger som er både overskuelig og gjennomsiktig. Det kan være et riktig godt argument for at kundene skal være lojale hvis de på forhånd vet hva de kan få ut av det.

Derfor vil vårt forslag være at det tilbys 2 one-way oppgraderingsvouchere når man passerer Diamond-nivået. Og da det er mange Diamond-medlemmer som flyr betydelig mer enn minimumskravet, så vil det være opplagt å legge inn en ekstra gulerot når man f.eks. passerer 135 000 og 190 000 poeng også. Dvs. at hver gang man opptjener ytterligere poeng som svarer til et gullkort, så får man 2 ekstra vouchere. Opptjener man f.eks. dobbelt Diamond (4x gull), så vil man dermed kunne få 6 oppgraderinger på et år. Muligheten for å benytte disse voucherene til familiemedlemmer vil også være verdsatt. Man kan begrense bruken til at det skal være «Saver» billetter ledige i den oppgraderte klassen – eller gjøre dem til standby-oppraderinger som kan benyttes ved gaten og dermed har lavere prioritet enn Plusgrade, som SAS kan tjene penger på.

Gi ort Gullkort

Den nåværende fordelen hvor man kan gi bort et gullkort  har uten tvil resultert i at det er flere gjester i Gull-loungene enn tidligere. Selv om det kan ses som en forringelse i forhold til i dag, så vil vi mene at det kan være en fordel hvis man begrenser denne fordelen til at det bare er familiemedlemmer på samme adresse som kan motta dette kortet. Det vil stadig gi fordeler til familien, men begrense antallet av gjester i loungene, hvilket også vil være en fordel for Diamond-medlemmet i dagligdagen. Dessuten vil SAS spare penger på dette, hvilke kan brukes til å forbedre fordelene på andre områder. Man unngår også at medlemmer selger disse kortene, hvilket ikke kan være hensikten.

Ekstra bonusopptjening

I dag er det ingen forskjell på de poengene du opptjener når du er Gull og Diamond-medlem. Her kunne man passende premiere toppmedlemmene mer og øke bonusopptjeningen til f.eks. 30 eller 35% ekstra poeng – i forhold til de 25% ekstra man opptjener i dag.

Poengbonus ved kvalifisering

En gave på f.eks. 10 000 ekstrapoeng når man kvalifiserer til Diamond-nivået ville også være en fin gestus og gave når medlemmet oppnår sin status. Denne kunne eventuelt erstatte den nåværende Diamond gaven som tilbys i dag. En poeng-gave vil bli verdsatt av medlemmet og helt sikkert være en billigere og enklere løsning for SAS enn å sende en gave med posten.

Gratis WiFi

Denne fordelen finnes allerede i dag, men her vil vårt forslag være at denne gjøres eksklusiv for Diamond og Pandion-medlemmer. Med færre brukere på WiFi vil hastigheten bli høyere, hvilket er til fordel for dem som skal jobbe ombord. Gull-medlemmer kunne eventuelt tilbys 1 time gratis pr. flyvning og muligheten for å kjøpe ekstra tid til rimelig pris. Samtidig bør gratis WiFi fjernes for passasjerer på Plus av samme årsak.

Ekstra bagasje

I dag kan Diamond-medlemmer ta med 2 ekstra kofferter på SAS flyvninger og 1 hos Star Alliance. Her foreslår vi at man beholder disse grensene men gir Diamond-medlemmer mulighet for 1 gratis på Go Light billetter, hvor denne fordelen i dag ikke gjelder.

Garantert bonusreise årlig

Et annet kritikkpunkt vi ofte hører er at Diamond-medlemmer har vanskeligheter med å finne ledige bonusplasser når de har behov for å fly privat. Her kunne man tilby én årlig garantert bonusreise for opp til 2 personer på SAS Go – uansett tidspunkt og destinasjon. Samtidig kunne man saktens tilby at denne reisen ikke kunne bookes med poengrabatt, men at det derimot skulle betales full poeng-pris eller eventuelt at det skal betales prisen for Plus hvis man ønsker garantert plass.

Valg av sete ved booking

En mulighet her kunne være å gjøre større forskjell mellom Gull og Diamond, så Diamond-medlemmer f.eks. fritt kunne velge mellom alle seter ved booking – og først åpne for denne muligheten for gullmedlemmer f.eks. 14 dager før avreise. Alternativt kunne man begrense utvalget av seter for Gull, mens Diamond kunne velge mellom alle setene.

Loungeadgang

For å begrense antallet gjester i loungene foreslår vi at man endrer den nåværende ordningen for Sølv-medlemmer, så de fremover får 2 årlige vouchere til SAS loungene fremfor fri adgang off-peak. Samtidig kan Diamond-medlemmer få 2 ekstra vouchere til SAS loungene som de kan gi bort til venner/familie/kolleger, hvilket kan være en fordel på reiser hvor man eventuelt reiser sammen med flere kolleger enn det nivået idag gir adgang til loungen.

Gratis drikkevarer på SAS Go
Den nåværende ordningen er meget verdsatt, men visse kunder får sjeldent glede av denne fordelen da de oftest flyr på Plus eller Business, hvor det allerede er drikkevarer inkludert i billettens pris. Derfor vil vårt forslag være at man erstatter ordningen med et årlig antall drikkevouchere, som medlemmer kan bruke fritt – eventuelt gi bort til venner/familie eller kolleger. F.eks. 10 drink-vouchere om året kunne være en fin løsning. Det ville dessuten gjøre det langt mer gjennomskuelig for både kunden og personalet ombord. Her kunne man dessuten gi ekstra drink-vouchere på samme nivå som med oppgraderingene når man passerer et ytterligere antall basispoeng. Dvs. at man kan få opp til 30 vouchere i året hvis man flyr mer enn minimumskravet.

Roll-over poeng

Flere programmer tilbyr såkalte «roll-over» poeng, hvor de statuspoengene man har opptjent i et gitt år, men som ikke har hjulpet deg til å oppnå et høyere nivå kan overføres til neste år. F.eks. hvis du opptjener 100 000 statuspoeng et år, så vil du kunne overføre de 10 000 som ligger utover diamond-nivået ditt til neste år og dermed så behøver du kun 80 000 poeng for å oppnå samme status året etter. Denne fordelen kunne man eventuelt kun tilby til Diamond-medlemmer for å gjøre det lettere for dem å opprettholde nivået og gjøre dem mere lojale.

I skjemaet nedenfor kan du se vårt forslag til hvilke fordeler de enkelte nivåer kan tilby i det vi mener er det «perfekte» statusnivå:

Sølv

Gull

Diamond

Poengbonus

0

25 %

35 % + 10 000 poeng når man oppnår EBD

Prioritert check-in

Nei

Ja

Ja

SAS Fast Track

Nei

Ja

Ja

SAS Lounges

2 vouchere

Ja

Ja +  2 vouchere

Ekstra Bagasje med SAS

1

2

2 (1 på Go Light)

Rabatt Beste tilgjengelighet Bonusreiser

5 %

10 %

30 %

Gratis WiFi

Nei

1t

Hele flyvningen

Ekstra Bagasje Star Alliance

Nei

Ja

Ja

Star Alliance Lounger

Nei

Ja

Ja

Priority Bagasje

Nei

Ja

Ja

Priority Boarding

Nei

Ja

Ja

Valg av sete

Nei

Ja

Ja

Gi bort et sølvkort

Nei

Ja

2 stk.

Gi bort et gullkort

Nei

Nei

Ja

Ingen utløpsdato på poeng

Nei

Nei

Ja

Gratis drikke på Go

Nei

Nei

Årlig antall vouchere

Oppgraderingsvoucher (1 klasse opp) ved 90 000 poeng*

Nei

Nei

2 stk.

Oppgraderingsvoucher (1 klasse opp) ved 135 000 poeng*

Nei

Nei

2 stk. ekstra

Oppgraderingsvoucher (1 klasse opp) ved 180 000 poeng*

Nei

Nei

2 stk. ekstra

Årlig garantert bonusreise i SAS GO

Nei

Nei

1 stk. (2 personer)

Gebyrfri booking via telefon

Nei

Nei

Ja

Roll-over poeng

Nei

Nei

Ja

*Kan eventuelt begrenses til at det skal være ledig i «Saver» billettklassen i den nye klassen eller være standby-oppgraderinger som kan brukes i gaten.

Utover de ovennevnte fordeler skal passasjerer naturligvis prioriteres ved ombookinger, kanselleringer m.v. i forhold til deres statusnivå som vi kjenner det i dag – akkurat som fordelen med garantert plass for statusmedlemmer oppretholdes.

Med ovenstående justeringer i statusnivåene er det vår forventning at man – for det første – vil tydeliggjøre forskjellene mellom nivåene så det tilsvarer den ekstra lojaliteten som det kreves for å oppnå et høyere nivå. Men også at man holder endringene forholdsvist utgiftsnøytrale for flyselskapet samt innebygger ytterligere fordeler for de medlemmene som flyr mer enn minimumskravene. Det vil fastholde deres lojalitet også etter de har kvalifisert seg.

Premie for langvarig lojalitet

En anden ting som er verd å overveie er å premiere kunder som har vært lojale gjennom lengre tid. Det kunne f.eks. være å øke kvalifiseringsbonusen for hvert år medlemmet har vært Diamond-medlem. Etter f.eks. 3 årpå rad som Diamond-medlem kunne re-kvalifiseringsbonusen heves til f.eks. 20 000 ekstrapoeng.

Familypooling

Vi har lenge hørt om at SAS vil introdusere «family pooling» av bonuspoeng så man kan benytte familiemedlemmers bonuspoeng uten å betale skyhøye gebyrer for å overføre. SAS har tidligere lovet at denne fordelen kommer, men meddelt at de er forsinkede på grunn av tekniske utfordringer.

Pause medlemsskap

En anden fordel som SAS har snakket om er at man skal kunne pause sitt statusmedlemsskap hvis man f.eks. skifter jobb, har foreldrepermisjon eller lignende. Denne fordelen kunne man eventuelt også forestille seg blir begrenset til Diamond-medlemmer for å gjøre forskjellen mellom de forskjellige nivåer mer tydelig.

Lifetime Gold

Det å kunne opptjene et livsvarig gull-medlemsskap er enda en fordel som SAS har snakket om lenge og som er forsinket. De meldinger vi har hørt fra SAS er at det skal gjelde hvis man har vært Gull eller høyere i ti år på rad. Her så vi heller at det var et fast antall statuspoeng man skulle oppnå. Det kunne f.eks. være 1 million status-poeng. På denne måten ville man ikke skulle starte forfra hvis man mistet et enkelt år som gull-medlem og det ville bli mye mer gjennomskuelig for kunden.

Er dette det perfekte medlemsnivået?

Godt spørsmål. Naturligvis vil det alltid være individuelt hva det enkelte medlemmet setter pris på – og det å gjøre alle til lags må vi nok innse ikke er mulig. Med ovenstående forslag  har vi forsøkt å se det både fra kundens og flyselskapets side. Det vil alltid være en balanse hvor man skal forsøke å gi kunden nok goder til å være lojal, men også begrense omkostningene mest mulig. Det mener vi selv vi har forsøkt å oppnå et fornuftig kompromiss med i dette forslag.

Hva synes du?

Hvordan ser det perfekte medlemsskapet ut for deg?

Husk også å lese vår Guide til SAS EuroBonus

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here