Foto: Flyr

Flyr hadde totalt 51 551 reisende fordelt på 13 reisemål i desember. Juletrafikken sørget for en del reisende, men etterspørselen i markedet ble påvirket av økt smitte og strengere smitteverntiltak.

Flyrs totale kapasitet i desember, med fem operative fly, utgjorde 99,4 millioner setekilometer (ASK), med en fyllingsgrad på 47,1 prosent. Gjennomsnittlig fyllingsgrad siden oppstart er på 46,8 prosent.

– Anbefalingen om hjemmekontor og de nye tiltakene som kom i desember påvirket luftfarten umiddelbart. Selv i en måned som vanligvis preges av mye juletrafikk, ser vi tydelig at folk reiser mindre enn vanlig, som følge av de nye tiltakene, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Enhetsinntekten (PASK) for desember var NOK 0,24, mens gjennomsnittlig PASK siden oppstart var NOK 0,24. Trafikktallene for desember viser at Flyr oppnådde en regularitet på 98,3 prosent og en ankomstpunktlighet på 74,3 prosent. Utviklingen i punktlighet er påvirket av vinterværet og forsinkelser knyttet til avising av fly.

Flyr hadde første flygning den 30. juni 2021 og har siden da totalt hatt 275.882 passasjerer om bord. Flyselskapet ble etablert under Covid-19-pandemien med mål om å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell, tilpasset etterspørselen i markedet. Utvidelsesplaner og rutenettet vil bli justert fortløpende avhengig av pandemisituasjonen. Flyr har i dag fem fly på innenlandsruter i Norge og til europeiske destinasjoner. Ambisjonen er å øke produksjonskapasiteten til 12 – 18 fly ved utgangen av 2022.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here