Color Magic og Color Fantasy i Oslo. Foto Color Line/ Glenn T Wallmann

2021 har vært nok et krevende år for Color Line, primært grunnet store operasjonelle utfordringer som følge av myndighetspålagte restriksjoner i forbindelse med pandemien. Rederiets driftsinntekter var på NOK 2,6 milliarder i 2021, som var på linje med 2020 og betydelig under NOK 5,3 milliarder i siste normalår 2019. Imidlertid økte rederiets driftsresultat til NOK 211 millioner i 2021 fra NOK -47 millioner i 2020.

Resultatet før skatt ble på NOK -591 millioner i 2021, sammenlignet med NOK -1.2 milliarder i 2020. Rederiet fraktet totalt 1 143 480 passasjerer og 180 850 fraktenheter (12-m ekvivalenter) i løpet av året, mot 1 255 046 passasjerer og 174 068 fraktenheter i 2020.

– Også i 2021 ble driften negativt påvirket av koronarestriksjonene. Imidlertid har rederiet lagt vekt på å opprettholde den samfunnskritiske godstransporten, og har i perioden fraktet likt cargovolum som i et normalår med i hovedsak tre skip. Samtidig har Color Line benyttet perioden til å styrke driften innenfor flere viktige områder. Den pågående digitaliseringen er akselerert, driften effektivisert og arbeidet med bærekraft intensivert. Dette ser vi resultatene av nå, sier Color Lines konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Lines etterspørsel løftet seg raskt til nivåene i forkant av pandemien så snart samfunnet ble gjenåpnet i begynnelsen av 2022. Bookingtakten er nå på linje med 2019, og utsiktene for inneværende år er derfor meget positive.

– Bookingutviklingen etter normaliseringen bekrefter at vi har et attraktivt produkt med sterk underliggende etterspørsel på alle våre linjer, og vi ser nå stadig voksende reiselyst mellom Norge og våre europeiske nærmarkeder, sier Kleivdal.

Videreutviklet bærekraftstrategien

I 2021 videreutviklet Color Line sin langsiktige bærekraftstrategi, og oppdaterte i løpet av året sine ambisjoner innenfor hele bærekraftspekteret. Rederiet rapporterer fra og med 2021 i henhold til retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI).

M/S Color Fantasy har blitt refinansiert. Den nye strukturen er på NOK 800 millioner (opp fra ca. NOK 660 millioner), med førsteprioritetspant i skipet M/S Color Fantasy, og lik covenant-struktur som tilsvarende lån i selskapet. Løpetiden er på 5 år og med ca. 11 års avdragsprofil.

Color Line forventer et resultat for 2022 som er betydelig bedre enn fjoråret, tilnærmet på linje med et normalår. Rederiet kapitaliserer på sin svært lojale kundebase, attraktive produkter og en fornyet interesse for nærmarkedene innenfor reiselivet, i kombinasjon med en mer kostnadseffektiv drift og positiv utvikling i kundeverdier etter pandemien.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here