Tag: Color Line

Rekordår for Color Line i 2022

Til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet som følge av geopolitisk uro, oppnådde Color Line rekordomsetning i...

Omsetningsrekord for Color Line i 2022

Foreløpige regnskapstall viser at Color Line oppnådde omsetningsrekord i 2022, til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet...

Svekkede rammebetingelser gjør at Color Line tar 2 skip ut av drift

Som følge av høye energikostnader, makroøkonomisk usikkerhet og svekkede rammebetingelser, har Color Line besluttet å avslutte driften av Color Viking på ruten...

Color Line tapte 591 millioner i 2021

2021 har vært nok et krevende år for Color Line, primært grunnet store operasjonelle utfordringer som følge av myndighetspålagte restriksjoner i forbindelse...

Color Line gjenopptar drift på rutene Oslo-Kiel og Sandefjord-Strømstad

Med bakgrunn i at regjeringen reduserer det nasjonale tiltaksnivået, vil Color Line gjenoppta driften på rutene mellom Oslo og Kiel og Sandefjord og...

Color Line tar Color Hybrid ut av drift inntil videre

Som følge av strenge smitteverntiltak i både Norge og Sverige, har Color Line besluttet å ta M/S Color Hybrid midlertidig ut av...

Color Line setter Oslo – Kiel på pause – 700 permitteres

Som følge av regjeringens strenge smittevernstiltak, har Color Line besluttet å ta M/S Color Magic midlertidig ut av drift på ruten Oslo-Kiel...

Color Line tar Color Viking midlertidig ut av drift

Color Line har besluttet å ta M/S Color Viking midlertidig ut av drift på ruten Sandefjord-Strømstad fra og med mandag 13. desember....

Endelig seiler Color Viking igjen

Corona pandemien har vært en krise for reisebransjen. Så også for Color Line som før pandemien hadde 6 skip i drift mellom...

Color Line klar til å gjenstarte cruise-only til Kiel

Regjeringen har i dag gitt klarsignal til en gradvis gjenåpning av samfunnet gjennom å implementere trinn 2. Med den gradvise gjenåpningen legger...