Foto: Avinor/ Nils Olav Mevatne

Avinor lyser nå ut et bredt spekter av kontrakter innen retail, kiosk og servering til en samlet verdi av over 8 milliarder kroner. Tilbudskonkurransen gir både små og store aktører attraktive muligheter til å drive virksomhet på Norges fire største flyplasser.

Anbudet omfatter alle retailarealene på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt hele serveringsporteføljen til Bergen lufthavn Flesland. Totalt 38 kontrakter lyses ut og dekker alt fra kiosk, servering, bokhandel og apotek, til suvenir-, elektro-, livsstils- og motebutikker.

– Ved normal drift er Avinors lufthavner blant de største og mest attraktive markedsplassene i landet, med en bredt sammensatt kundegruppe med høy kjøpekraft, sier Joachim Lupnaav Johnsen, konserndirektør for kommersiell utvikling i Avinor.

Det er første gang Avinor utlyser en så bred kontraktsportefølje på tvers av lufthavner samtidig. Mindre aktører vil kunne by på enkeltarealer, samtidig som store nasjonale og internasjonale aktører har mulighet til å by på flere kontrakter for å oppnå stordriftsfordeler. Kontraktene har varighet på inntil 5 år, og det er lagt inn risikoreduserende mekanismer som gjør kontraktene attraktive for tilbyderne. Blant annet kreves det ikke lenger fastleie på utsalgsarealer, kun omsetningsbasert leie og driftskostnader.

Bredt spekter av konsepter

Det er en målsetting å tiltrekke seg et bredt spekter av konsepter som appellerer til både norske og utenlandske passasjerer, og som bidrar til å støtte opp om lufthavnenes «sense of place». Avinor søker derfor lokale og internasjonale partnere med inspirerende og bærekraftige konsepter som kan ta passasjeropplevelsen til nye høyder.

– Vi ønsker å tilrettelegge for en større bredde i konseptene både innad og på tvers av flyplassene, og vi skal styrke den regionale stedsfølelsen. Du skal helst kunne merke at du lander i Bergen, for eksempel, og ikke en hvilken som helst annen europeisk flyplass. Vi ønsker å finne en god balanse mellom de globale og de lokale aktørene, og håper med dette på å se nye, interessante konstellasjoner, sier Johnsen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here