Togstationen ved Københavns Lufthavn skal udvides

Foto: Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavns Station kan ikke følge med passagerudviklingen, og derfor foreslår regeringen i forbindelse med sit kommende hovedstadsudspil at udvide stationen med to nye perroner. Udvidelsen vil give mulighed for flere direkte tog til lufthavnen og vurderes at være selvfinansierende, hvis den nye station kombineres med to parkeringshuse.

Togstationen ved Københavns Lufthavn og Øresundsbanen over Amager har længe haft kapacitetsudfordringer. Stationen risikerer derfor at være en hindring for Københavns Lufthavns fortsatte vækst, ligesom den kan blive en flaskehals, når togtrafikken fra Sverige ventes at stige i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsens åbning. Derfor vil regeringen som led i det nye hovedstadsudspil igangsætte en udvidelse af Københavns Lufthavns Station, så perronkapaciteten fordobles. Det vil gøre det muligt at håndtere den forventede vækst i trafikken.

Der etableres samtidig parkeringshuse med mere end 2.000 nye parkeringspladser i lufthavnen i tilknytning til stationen. De foreløbige beregninger viser, at indtægterne fra udlicitering af driften af parkeringshusene vil kunne finansiere hele stationsprojektet.

– Københavns Lufthavn er i stor vækst, og lufthavnen har en ambition om at være den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 millioner passagerer årligt. Det er afgørende for væksten, at den omkringliggende infrastruktur understøtter lufthavnen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

– Jeg er derfor glad for, at vi uden at skulle åbne statskassen kan igangsætte en udvidelse Københavns Lufthavns Station, som sikrer, at der kan køres flere direkte tog til lufthavnen samtidig med, at vi fremtidssikrer togstationen, så banen kan håndtere den forventede vækst i person-, og godstrafikken.

Projektet indebærer, at der anlægges en ny station parallelt med den gamle med to nye overdækkede perroner. De nye perroner skal etableres ved de nuværende godsspor 11 og 12, som ligger under metrostationen. Med den nye station kan der etableres den såkaldte ”retningsdrift”, så alle tog i østgående retning føres igennem den eksisterende station, mens alle tog i vestgående retning føres igennem den nye station. Det betyder således, at øst- og vestgående tog ikke længere skal krydse hinanden i forbindelse med trafikafviklingen ved lufthavnen. Dermed øges også banekapaciteten på den overbelastede Øresundsbane.

Udvidelsen vil gøre det muligt at håndtere en markant forøgelse af passagertrafikken over Øresund og øge betjeningen af lufthavnsstationen, der således har kapacitet til at håndtere andelen af rejsende, der ankommer med tog i en situation med 40 millioner årlige rejsende i lufthavnen svarende til lufthavnens målsætning.

Udover at betjene rejsende fra lufthavnen vil parkeringshusene kunne fungere som Parkér & Rejs-anlæg og give billisterne mulighed for at fortsætte deres rejse til centrum af København med metro eller fjerntog.

Tidsplanen for projektet er, at der fra 2019 til 2021 skal gennemføres en detaljeret projektering, herunder gennemføres miljøvurdering. I perioden 2020-2022 skal projektet i udbud og myndighedsbehandles. Projektet vil herefter kunne udføres i årene 2022-2025.

Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder

Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here