Plan klar for at undgå flyveleder-mangel denne sommer

Foto: Københavns Lufthavne A/S

For at håndtere de udfordringer, som manglen på flyveledere medfører, har det statsejede, Naviair, som er ansvarlig for kontrollen af luftfarten i Danmark, lagt en plan for sommeren 2023. Planen betyder, at Naviair forventer at kunne afvikle det meste af trafikken i Københavns Lufthavn uden store forsinkelser og uden brug af ekstravagter for flyvelederne.   

“Planen betyder, at Naviair forventer at kunne afvikle det meste af sommertrafikken i Københavns Lufthavn uden store forsinkelser. Vi har lyttet til vores medarbejdere og har lagt en plan, der ikke er baseret på anvendelse af ekstravagter som følge af mangelsituationen. Vi håber på den måde, at vi kan finde fælles fodslag for de kommende måneder”, siger Mads Kvist Eriksen, konstitueret administrerende direktør i Naviair.  

Planen prioriterer den kommercielle trafik i Københavns Lufthavn og er baseret på, at den bemanding, som Naviair har til rådighed, bruges til at sikre den bedst mulige afvikling af sommertrafikken. Helt konkret iværksætter Naviair to tiltag for at styrke kapaciteten i tårn- og indflyvningskontrollen i Københavns Lufthavn.  

For det første overflyttes flyveledere fra Roskilde Lufthavn, med certifikat til tårn- og indflyvningskontrol, til Københavns Lufthavn i sommermånederne. Det medfører desværre en nedsat kapacitet i Roskilde Lufthavn, hvilket Naviair er i dialog med CPH, der ejer Roskilde Lufthavn, og brugerne af lufthavnen om. For det andet overføres flere flyveledere fra kontorvagter til operative vagter.  

”Planen kommer med nogle konsekvenser. Flytningen af medarbejdere betyder nedsat kapacitet i Roskilde Lufthavn, hvis brugere vi naturligvis beklager overfor. Vi håber på forståelse for, at vi i en svær situation prioriterer rejsende og flyselskaber i Københavns Lufthavn. Dernæst flytter vi medarbejdere fra supportfunktioner til driften,” siger Thorsten Elkjær, trafikdirektør i Naviair.  

Der er i planen taget højde for, at den redningshelikopter, som Forsvaret har udstationeret i Roskilde Lufthavn, fortsat kan opereres fra lufthavnen.  

For at tage hensyn til flyveledernes balance mellem arbejdsliv og fritid har Naviair nu lavet en plan, der på planlægningsstadiet kan gennemføres uden brug af ekstravagter. 

”Som nævnt har vi lagt en plan, hvor der på planlægningsstadiet ikke er behov for ekstravagter. Ved sygdom på dagen er de første to vagter dækket gennem to standby-vagter, hvilket svarer til det gennemsnitlige sygdomsniveau. Det betyder, at der fortsat er behov for den normale fleksibilitet fra flyvelederne til at dække sygdom i et omfang, der overstiger dette niveau”, siger Mads Kvist Eriksen.  

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here