Haugesund Lufthavn. Foto: Widerøe Ground Handling
Widerøe Ground Handling vinner kontrakt om sikkerhetskontrolltjenester på Haugesund Lufthavn

Pressemelding – 25. mai 2021 12:25

Widerøe Ground Handling vinner kontrakt om sikkerhetskontrolltjenester på Haugesund Lufthavn

Det er med stor glede Widerøe Ground Handling (WGH) har mottatt melding om tildeling av kontrakt om leveranse av sikkerhetskontrolltjenester på Haugesund Lufthavn for Lufthavndrift AS (LUD) med virkning fra 1. september 2021.

Tildelingen av kontrakt ved Haugesund Lufthavn er en viktig milepæl i utviklingen av WGH som leverandør av sikkerhetstjenester på norske lufthavner.

«Ved valg av WGH som leverandør av sikkerhetskontrolltjenester er vi trygge på at vi har valgt en leverandør som innehar alle de kvaliteter vi er ute etter med hensyn til etterlevelse av de strengeste krav til sikkerhet og kvalitet. WGH er en samarbeidspartner på lufthavnen i dag og vi ser frem til å utvide og utvikle dette samarbeidet slik at lufthavnen kan nå sine målsetninger om kontinuerlig forbedring og effektivisering i den utfordrende tiden luftfartsindustrien nå står overfor og som vil være gjeldende i de nærmeste årene» sier Tore Lillenes, administrerende direktør i Lufthavndrift AS.

På Haugesund lufthavn ledes WGHs avdeling av stasjonssjef Sveinung Helgeland. «Oppgavene har så langt dreid seg om passasjerservice, bagasje- og frakthåndtering for de ulike flyselskaper som flyr inn og ut av flyplassen, men vi gleder oss nå til å ønske nye medarbeidere velkommen, og å etablere sikkerhetskontrolltjenesten som en sentral del av vår daglige drift», sier han.

WGH er Norges største leverandør av bakketjenester til fly, med egen organisasjon på 42 lufthavner. Bakketjenester inkluderer en omfattende rekke av service-tjenester og tekniske tjenester for flyhandling. Servicetjenester inkluderer blant annet oppgaver som innsjekking av passasjerer og bagasje, ombordstigning ved avgang, og mottak ved ankomst, ankomstservice.

WGH er også en stor leverandør av assistansetjenester» til passasjerer med funksjons- eller bevegelseshemminger på de lufthavnene vi er til stede. Selskapet ble nylig tildelt flere store kontrakter om leveranse av assistansetjenester gjeldende fra 1. mai med Avinor (for 39 lufthavner) i tillegg til ny kontrakt med Haugesund Lufthavn gjeldende fra 1. juni, og innehar løpende kontrakt med Torp Sandefjord Lufthavn. WGH er dermed desidert største leverandør av assistansetjenester til det reisende publikum på norske flyplasser (utenfor OSL).

Tekniske tjenester omfatter blant annet flyparkering, bakkestrøm til fly, tilknytning til passasjerbroer eller trapper, vannfylling, toalett-tømming, lasting og lossing av bagasje, frakt og post, opplasting av cateringvarer til utenlandsfly, renholdstjenester og «de-ice» (fjerning av snø og is fra flyskrog og vingeflater før avgang).

Widerøe Ground Handling er spesielt kjent blant sine tradisjonelle kunder, flyselskapene, for å være i front av utviklingen når det gjelder automasjon og innovative løsninger for passasjerservice, informasjonstjenester og datautveksling.

Selskapet er sikkerhetsgodkjent fraktleverandør på 39 av lufthavnene, og har på flere av disse egne sikkerhetskontrollører og eget utstyr for sikkerhetskontroll under et sikkerhetsprogram godkjent og overvåket av Luftfartstilsynet. WGH har egne sertifiserte instruktører i sikkerhetskontroll-fagene og innehar godkjenning som opplæringsbedrift for vektere og for sikkerhetskontrollører for flyplasstjeneste. Med overtakelse av sikkerhetskontrolltjenestene ved Haugesund lufthavn tar selskapet et viktig skritt i retning av å komplettere en allerede omfattende produktportefølje innen lufthavnrelaterte tjenester.

«Vi har over tid utviklet organisasjonen og bygget opp selskapets kapasiteter og kompetanser innenfor sikkerhetstjenester. Det gleder meg og gjør meg stolt når vi nå kan iverksette vår plan for oppstart av sikkerhetskontrolltjenester ved Haugesund lufthavn fra høsten 2021. Vi vil nå etablere en dialog med eksisterende leverandør for å enes om en smidig overgang for de ansatte som blir berørt», sier Marius Myhre, administrerende direktør i WGH.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here