Foto: Widereøepilot Ingrid Thune

Resultatet i februar byr på få overraskelser. Markedet utvikler seg omtrent som forventet og i tråd med det vi har sett så langt i 2023. Kabinfaktor er på 61% i februar. Dette er 3,7 prosentpoeng bedre enn januar og 3,4 prosentpoeng bedre enn i februar 2022. Bedringen mot 2022 må sees i lys av fjorårets omikron-nedstenging i januar og februar som påvirket trafikken svært negativt.

Overkapasiteten på norsk innenriks er foreløpig historie. Vi ser en reduksjon på 15-16 % i antall seter på norsk innenriks målt mot 2019. Etterspørselen er fremdeles ned med 10-11 %. Dette gir en lavere kapasitet i markedet og bedre kabinfaktorer hos flyselskapene. Dette merkes spesielt godt i Nord-Norge der kapasiteten mellom eksempelvis Tromsø og Bodø er redusert med 33 % siden 2019.

Vi forventer en gradvis forbedring i balansen mellom tilbud og etterspørsel frem mot sommeren. Det er imidlertid viktig å merke seg at det fremdeles hefter stor usikkerhet rundt hvordan etterspørselen påvirkes fremover i takt med stigende renter, økte energipriser og generell prisstigning. 

Salget i 2023 er som forventet, og så langt ser nordmenn ut til å fremdeles prioritere reiser. Vi forventer en god sommer og bra etterspørsel etter ferie og fritidsreiser frem mot sommerferien. 

– Utviklingen så langt i år er som forventet, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS. – Det er imidlertid fremdeles svært usikkert hvordan etterspørselen vil utvikle seg frem mot sommeren. Økonomiens naturlover gjelder også for Widerøes kunder, og vi må være forberedt på at økte renter, generell prisvekst og økte energipriser vil kunne påvirke etterspørselen fremover, fortsetter Nilsen. – Det er imidlertid mye som taler for at ferien foreløpig har høy prioritet i de norske hjem, og alt tyder fremdeles på nok en sterk reisesommer, avslutter Nilsen.

Oppstarten av året preges av svært mye dårlig vær. Widerøe har ikke hatt tilsvarende mange værkanselleringer i nyere historie. Februar har bydd på svært mange ombookinger, alternative reiseruter og hotellovernattinger for kunder som har fått reisen sin avbrutt eller forstyrret av dårlig vær. Dette preger selvsagt regulariteten og punktligheten i februar.

– Å drive vinterdrift i arktisk kystklima har vist seg svært krevende i 2023. Vinterstormene har stått i kø fra Bergen i sør til Kirkenes i nord, og vi i Widerøe har jobbet dag og natt for å få frem våre passasjerer til sine destinasjoner på en trygg og sikker måte, sier konsernsjefen. Vi er privilegert som har reisevante passasjerer som «veit kor vi bor», og som viser stor tålmodighet med oss når været ikke spiller på lag. Det er vi svært takknemlig for, avslutter Nilsen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here