Tag: avinor

Trafikktall fra Avinor i januar 2022

Totalt reiste 1 877 869 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i januar 2022. Dette er en økning på 123,1 prosent...

Avinor søker parkeringspartner til 28 flyplasser

Avinor lyser ut tilbudskonkurranse om drift av parkeringsarealene på 28 flyplasser. Dette er en mulighet til å drive med parkering fra Kristiansand...

Avinor utsetter beslutning om bygging av ny lufthavn i Bodø i ett år

Avinor har i dag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. Det betyr at ny lufthavn kan...

Avinor lyser ut milliardkontrakter på Norges største flyplasser

Avinor lyser nå ut et bredt spekter av kontrakter innen retail, kiosk og servering til en samlet verdi av over 8 milliarder...

Avinor: 10% økning i 2021 – Fortsatt krevende for luftfarten

Totalt reiste 22,4 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner i 2021. Det er en vekst på 10 prosent sammenlignet med 2020.

Juletrafikken på Avinors lufthavner

Samtidig som pandemien er inne i nok en alvorlig fase, skal mange tusen passasjerer reise på juleferie til og fra Avinors lufthavner. Her er noen tips...

Størst økning i utenlandspassasjerer fra Avinors lufthavner i november

Totalt 3 113 261 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i november. Sammenliknet med november 2020 er det mer enn tre...

Avinor lyser ut anbudskonkurranse for bygging av ny flyplass i Mo i Rana

Avinor lyser nå ut en entreprisekonkurranse for å bygge ny lufthavn Mo i Rana, Fagerlia. Utbyggingen vil skje i samarbeid med Rana...

Team Marstrand/Advansia skal bygge nye Bodø Lufthavn

Marstrand AS og Advansia AS har etablert et arbeidsfellesskap og blitt tildelt kontrakt for byggherreorganisasjon i forbindelse med utbyggingen av Ny lufthavn...

Avinor tildeler ny kontrakt for sikkerhetskontrolltjenester 

Etter en grundig anskaffelsesprosess med flere tilbydere har Avarn Security fått ansvaret for sikkerhets-kontrolltjenestene ved lufthavnene i Trondheim, Bergen og Stavanger. Avtalen mellom Avarn Security og Avinor trer i kraft...