Bilde: Avinor/Catchlight fotostudio. Illustrasjonsfoto.

I regjeringens forslag til luftfartsstrategi foreslår regjeringen at Avinor blir leverandør av informasjonstjenester for dronetrafikkstyring. Dette handler om å få en sikker integrering av droner i luftrommet i Norge.

– Avinor vil være en pådriver for å legge til rette for fremtidig bruk av droner i transport av varer og folk i Norge. Da trengs det også trygg styring av trafikken i lufta. Vi er veldig fornøyd med å bli vist tillit og tildelt oppgaven for dette, sier konsernsjef i Avinor Abraham Foss.

I stortingsmeldingen går det frem at Regjeringen vil legge til rette for at konseptet U-space for dronetrafikkstyring kan etableres i Norge, og at Avinor skal utpekes som ansvarlig tjenesteyter av felles informasjonstjenester.

-Denne klargjøringen vil bidra til at dronebransjen kan videreutvikles på en god måte. Samtidig legger det til rette for en sikker integrering av droner i luftfarten. Sikkerhet og tilrettelegging for dronebransjen er begge viktige områder for Avinor. Vi er derfor tilfredse med at Regjeringen anerkjenner dette, samt Avinor sin rolle i denne sammenhengen, sier Foss.

Luftfarten er viktig, og Avinor-modellen skal videreføres

Luftfartsstrategien konstaterer at luftfarten er avgjørende for at folk og næringsliv kan utvikle seg over hele Norge. Det er positivt. Regjeringen uttaler at de vil videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering. De ønsker videre å sikre Avinor sine rammevilkår, som gjør selskapet i stand til å opprettholde- og videreutvikle et framtidsrettet desentralisert lufthavnnett.

-Det er positivt at Regjeringen ønsker å videreføre Avinor-modellen. Kjernen i denne modellen er at inntekter fra den kommersielle virksomheten til Avinors største lufthavner er med og finansierer driften av de økonomisk ulønnsomme lufthavnene i distriktene, samt andre viktige samfunnspålagte oppgaver, sier Foss i Avinor.

-Luftfarten kan bli en av de mest klimavennlige transportformene i fremtiden

Når det gjelder klima- og miljø, uttaler Regjeringen at luftfarten kan bli en av de mest klimavennlige transportformene i fremtiden når bransjen har blitt omstilt til fossilfrie alternativer.

Bærekraftig omstilling av luftfarten er et viktig og langsiktig arbeid, som krever tett samarbeid mellom myndighetene og luftfartsbransjen. For å lykkes med omstilling til fossilfrie løsninger, samtidig som bransjen skal være økonomisk bærekraftig, er det viktig at man tar i bruk «gulrøtter» i tillegg til «pisk» som virkemidler. I dag benyttes mest «pisk» i form av avgifter som virkemidler. Avinor ser frem til å jobbe sammen med myndighetene for å sikre at den grønne omstillingen i luftfarten kan gjennomføres uten å redusere passasjergrunnlaget og den økonomiske bærekraften i luftfarten. Selskapene i luftfarten må ha inntekter og overskudd som kan betale for de grønne investeringene. Og Avinor-modellen er avhengig av et godt passasjergrunnlag for å kunne finansiere lufthavn-infrastrukturen i hele landet, sier Foss.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here