Foto: Gaute Bruvik / Avinor

På Avinor Oslo lufthavn jobbes det kontinuerlig med å tilpasse infrastrukturen til dagens situasjon. Det har vi gjort løpende siden pandemien startet i mars. Med bakgrunn i lave trafikktall, og antakelsen om at det vil vare ut 2021, er det nå besluttet at pir nord og hele den østre delen av avgangshallen stenges fysisk ned inntil videre.

– Våre oppdaterte trafikkscenarioer viser at det er nødvendig å gjøre disse grepene nå, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby. Ved å fysisk stenge ned disse arealene kan vi spare kostnader knyttet til vedlikehold, strøm og andre driftskostnader, sier hun.

På grunn av den lave trafikken er det fortsatt god kapasitet. For passasjerene vil dette også kunne gjøre det enklere å finne frem på flyplassen.

Siden mars har stort sett all innsjekking og innlevering av bagasje foregått i den nyere delen av terminalen på Oslo lufthavn. Det har også kun vært benyttet én sikkerhetskontroll. Dette vil fortsette i tiden fremover.

Trafikktallene for uke 46 viser en nedgang i antall passasjerer på Norges hovedflyplass med 86 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i 2019. Antall flybevegelser er ned med 60 prosent.

I oktober ble det besluttet at Oslo lufthavn skal operere på én rullebane frem til sommeren 2021.

Dersom trafikken utvikler seg annerledes enn slik prognosene er i dag vil vi kunne gjenåpne denne infrastrukturen igjen.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here