De amerikanske myndighetene som tidligere har innført elektronikkforbud fra utvalgte flyplasser i Midt-Østen, overveier nå om dette forbudet også skal gjelde fra europeiske destinasjoner. Piloter advarer om at sikkerheten ombord på flyet kan bli dårligere hvis det skjer.

USA frykter åpenbart at elektronisk utstyr kan brukes til å skjule sprengstoffer eller lignende. Derfor har de allerede innført et forbud mot å ta med elektronikk ombord i kabinen fra utvalgte flyplasser i Midt-Østen. Kort etter USA’s forbud fulgte England etter – dog med mindre endringer til listen av destinasjoner.

Den seneste ukes tid har der så gått rykter om at USA vil utvide dette elektronikkforbudet til også å gjelde flyavganger fra europeiske destinasjoner.

Det har fått EU-kommisjonen til å reagere og kreve et hastemøte med USA omkring situasjonen. Der har allerede vært avholdt telefonmøter mellom Homeland Security og en rekke EU-kommissærer, hvor de europeiske politikere har bedt om en forklaring.

Senere i denne uken avholdes et nytt møte i Brussel mellom USA og EU-kommisjonen.

Der er ingen tvil om at de europeiske politikere er nervøse for de store økonomiske og praktiske konsekvenser et slikt forbud vil få – og derfor vil gå meget langt for å unngå det. Emirates har allerede meddelt at forbudet de er ramt av betyr en nedgang i antallet av passasjerer og derfor vil skjære betydelig ned på antallet av avganger mellom Dubai og USA.

Men nå kommer også engelske piloter på banen med kritikk av et eventuelt forbud. De mener nemlig at det kan true flysikkerheten ombord.

Til hjemmesiden Travelmole, uttaler en av de store engelske pilotfagforeninger, at det vil være en betydelig risiko for at elektronisk utstyr i bagasjen kan øke risikoen for en alvorlig brann ombord på fly. Når utstyret oppbevares i cargo-avdelingen i flyet, så vil det være langt vanskeligere å oppdage en brann i tide – og ikke minst å få slukket den igjen – fremfor hvis utstyret ble oppbevart i kabinen.

Også store bedrifter advarer mot de store konsekvensene et evetuelt forbud vil få på reiseaktiviteten. Mange større bedrifter har forbud mot at deres medarbeidere oppbevarer deres laptop i bagasjen av sikkerhetsmessige årsaker. Og kan de ikke medbringe deres utstyr, så vil mange forretningsreiser ikke være mulige å gjennomføre.

Et annet område som kan vanskeliggjøre å skulle sjekke inn elektronisk utstyr er hvem som har ansvaret for utstyret i bagasjen. Dekker f.eks. reiseforsikringen hvis det skulle skje skader eller er det flyselskapets ansvar?

I løpet av denne uken blir vi forhåpentlig klokere. Men det skal ikke være tvil om at det vil få store konsekvenser hvis de amerikanske myndighetene bestemmer seg for å gjennomføre et forbud på ruter fra Europa også.

De amerikanske myndighetene har enda ikke forklart hvorfor det vil øke sikkerheten å plassere utstyret i innsjekket bagasje fremfor i kabinen eller hvorfor sikkerhetssjekken som allerede skjer av all håndbagasje ikke er tilstrekkelig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here