Norwegian Boeing 737-800 på Kjevik. Foto: Erling Stausland

Torsdag starter meklingen for Norwegian-pilotene, med frist for enighet fredag klokken 24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet er det streik fra lørdag. Leder for pilotene, Alf Hansen, sier avstanden er stor, men at de jobber for å finne løsninger.

Partene som mekler består av Norwegian-pilotene og Parat på den ene siden, og Norwegian ledelsen og NHO på den andre siden. I tillegg til Riksmekleren.

Krever bedre balanse mellom arbeid og privatliv

Hansen sier det er uenighet om både arbeidstidsbestemmelser og lønn.
– Vi jobber i 6 av 9 helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest-, og familien, vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sier han.

Hansen sier kravene er knyttet til bedre balanse mellom arbeid og privatliv, i form av mer forutsigbarhet.
– Vi piloter må være på jobb når folk flest vil ut og reise, men i likhet med andre må vi også ha et liv med familien utenfor jobben. Det er derfor fremmet krav om en jevnere arbeidsbelastning og lenger varslingstid ved endringer i arbeidsprogrammet, sier han.

Et europeisk arbeidsmarked

Pilotlederen sier lønn er en utfordring.
– Pilotlønningene er høye sammenlignet med norsk industriarbeiderlønn, men vi har gjennom flere år tapt i lønnskampen sammenlignet med det europeiske arbeidsmarkedet vi er en del av. Dette gapet mellom vår lønn og kollegaers lønn i Europa, også innenfor eget selskap, må vi gjøre noe med, sier Hansen.

Han registrerer sammenligningen mange gjør med frontfaget.
– Problemet for oss som jobber i internasjonal luftfart, er at arbeidsgiversiden ikke forholder seg til noen norsk lønnsdannelse. Vi har gjennom mange år vært i en vanskelig økonomisk situasjon, der selskapet lenge sto i fare for å gå konkurs. Gjennom alle disse årene har vi akseptert lønnsfrys og marginal lønnsutvikling, også sammenlignet med norske arbeidstakere. Problemet vårt er at vi har tapt lønnsutvikling uansett hvem vi sammenligner oss med, sier Hansen.

Han sier streikefaren er stor, dersom ikke selskapet kommer pilotene i møte.
– Selskapet vi jobber for tjener penger, ledelsen innvilger seg høye lønninger og store bonuser. Gjennom tunge perioder- og rekonstruksjon i selskapet har vi bidratt til vekst og overskudd. Nå er det tid for å tette lønnsgapet til kollegaer i selskapet som jobber på andre baser i Europa. Selskapet må innse at vi er en del av et europeisk arbeidsmarked, og vi må lønnes deretter, sier Hansen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here