Dagens togsett på langdistansestrekningene, som her på Bergensbanen, skal skiftes ut om noen få år. Foto: Vy

– Det er bra at Norske tog og togprodusenten Stadler har kommet frem til løsninger som gir enda bedre tilgjengelighet for passasjerer som bruker rullestol. Regjeringen ønsker at flere skal reise miljøvennlig med tog. Vi har tatt brukerorganisasjonene på alvor for å bidra til å oppnå dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet ga i august i år Jernbanedirektoratet og Norske tog i oppdrag å utrede løsninger for de nye fjerntogene for å oppnå bedre universell utforming. Løsningene som nå er jobbet frem gjelder for de 17 togene som er omfattet av hovedanskaffelsen.

Rullestolbrukerere vil få tilgang til en større del av toget og vil kunne bevege seg fritt mellom familievognen og vognen som inneholder blant annet bistro. Løsningen gir flere rullestolheiser og ett ekstra handikaptoalett.

Togene skal erstatte materiellet som i dag trafikkerer langdistansetilbudene mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim, og mellom Trondheim og Bodø.

Vil jobbe videre med flere løsninger

Det er bra at Norsk Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesforbund også mener løsningene de har fått presentert er akseptable, selv om det ikke har vært mulig å svare ut alle kravene. Det er viktig at erfaringene fra denne prosessen tas med i fremtidige toganskaffelser, sier Nygård.

Jernbanedirektoratet og Norske tog vil jobbe videre med å se om det er ytterligere løsninger som kan gi bedre tilgjengelighet på togene som eventuelt kjøper inn i tillegg til hovedanskaffelsen på 17 tog.

Litt forsinket leveranse

– Endringene vi nå gjør fører til at leveransen blir inntil et halvt år forsinket. Mange av togene vi bruker i dag har allerede et stort vedlikeholdsbehov, det er viktig at forsinkelsen blir så kort som mulig. Etter planen vil de første togene bli tatt i bruk på Bergensbanen sommeren 2027, sier samferdselsministeren.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here