Foto: Vy

Årets andre kundeundersøkelse viser en liten oppgang i tilfredshet blant togpassasjerene etter en krevende vinter.

Passasjerene gir togselskapene 78 av 100 poeng på spørsmål om hvor tilfredse de er med togreisen i sin helhet. Resultatet er 2 poeng høyere enn sist kvartal, men 2 poeng lavere enn samme periode i fjor. Undersøkelse ble gjennomført i april og mai, og totalt var det 6322 reisende som besvarte undersøkelsen. 

– Vi har vært gjennom en krevende vinter for togreisende, så det er gledelig å se at tallene er på vei oppover igjen. En av de viktigste jobbene vi gjør er å sørge for at de reisende har en positiv opplevelse med toget, og føler seg ivaretatt før og under reisen, sier jernbanedirektør Knut Sletta. 

Mest fornøyde passasjerer i vest og i nord 

Blant passasjerene er det fritidsreisende som er mest fornøyd, og togselskapene får mest skryt over informasjonen om bord på toget og ombordpersonellet. På strekningene har Vy Vest hatt en signifikant fremgang i tilfredshet blant passasjerene. SJ Norge gjør det også denne gangen godt, og kommer best ut blant de reisende i 2 kvartal.  

– Jeg vil gratulere SJ Norge med nok en god måling. Det viser at det langvarige arbeidet med kundetilfredshet gir gode resultater. Så vil jeg også få skryte av Vy Vest som har hatt en markant fremgang blant passasjerene, det er veldig positivt, sier Sletta.  

Fortsatt et stykke å gå på punktlighet 

For de reisende er opplevd punktlighet det største ankepunktet. Det har vært flere planlagte og uplanlagte avvik i togtrafikken i perioden. Sørlandsbanen og Østlandsregionen har også hatt utfordringer knyttet til gammelt togmateriell og infrastruktur.  

–  Store deler av jernbaneinfrastrukturen trenger vedlikehold, og gammelt utstyr er også skylden i mange av de forsinkelsene og avvikene vi ser. Å få ned disse avvikene er noe hele sektoren jobber hardt for å få til. Det er også viktig å huske at passasjerene må få god informasjon når avvik har oppstått, slik at de føler seg godt ivaretatt og kan fullføre sin reise, derfor jobbes det også godt på dette feltet, avslutter jernbanedirektøren.  

Fakta om kundeundersøkelsen:  

  • Jernbanedirektoratets kundetilfredshetsundersøkelse gjennomføres hvert kvartal  
  • Undersøkelsen gjelder de togselskapene Jernbanedirektoratet har inngått trafikkavtale med, det vil si Vy Gruppen, SJ Norge og Go Ahead Nordic (Flytoget omfattes ikke av undersøkelsen),   
  • Undersøkelsen gjennomføres om bord på toget, hvor passasjerene får anledning til å svare på en rekke tilfredshetsrelaterte spørsmål.   

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here