Foto: Cato Lien

Det var ikke så overraskende at den norske i går meddelte at de ville selge deres resterende eierandel i SAS. Men overraskende var det dog å våkne opp allerede denne morgenen og konstatere at salget allerede var gjennomført i løpet av natten. Men hvem er den nye eieren?

Det er inntil videre litt av et mysterium hvem som har kjøpt den norske stats eierandel på 9,88% i SAS. Det ville den norske næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen ikke fortelle da han stod frem på norsk tv i morges og fortalte om salget.

De 9,88% svarer til 37,8 millioner aksjer som Norge nå har solgt til en ukjent kjøper. Prisen sluttet på 17,25 svenske kroner, hvilket er litt under stengekursen igår. Det gir totalt den norske stat bruttoproveny på 625 millioner svenske kroner.

Stortinget har tidligere i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge deres eierandel i SAS.

“Når det ikke lenger er noen grunn til å eie selger vi” sier Isaksen til NRK.

Med Norges uttredelse av eierkretsen bak SAS slutter også årtiers samarbeid mellom Danmark, Sverige og Norge om å drive felles flyselskap i Skandinavia.

Også den svenske stat har – tidligere – meldt at de ikke nødvendigvis ser seg selv som langsiktige eiere av SAS. Derimot er Danmark mer dedikert til flyselskapets fremtidige drift. Sistnevnte uten tvil på grunn av selskapets enorme innflytelse på arbeidsplasser i Københavns Lufthavn og det å gjøre København til et skandinaviske knutepunkt for flytrafikk.

På kort sikt vil salget nok ikke få noen større betydning, men på lenger sikt kan Norges tilbaketrekning som eier og den svenske tilbakeholdenhet muligvis godt være med til å styrke Danmark som knutepunkt for selskapet. Gjennom de senere årene er hovedparten av SAS administrative funksjoner blitt samlet i Stockholm og hvis den svenske stat på sikt også trekker seg ut ville det bare være naturlig å samle flere funsjoner i Danmark. Med hensyn til rutenettet har eierskap nok ikke så stor betydning som tidligere da man idag fokuserer langt mer på hvilke ruter som er rentable, fremfor å fordele ruter mellom eierlandene.

SAS ledelsen har enda ikke uttalt seg om om salget.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here