Foto: Københavns Lufthavn

Hvis du har reist med fly til eller fra Københavns Lufthavn den seneste tiden, så er risikoen for at du har opplevd forsinkelser – eller til og med kanselleringer – nok ganske stor. Det skyldes dog ikke flyselskapene eller lufthavnen, men derimot mangel på flygeledere.

Sist sommer var det mangel på mannskap i sikkerhetskontroller, hos handlingselskaper og flyselskaper samt på flyplassene som skapte store forsinkelser og mange kanselleringer i luftfarten i Europa. Og mens det ser ut til at både flyselskapene og flyplassene etter hvert har sånn nogenlunde fått styr på operasjonene (med unntakelse av streiker i Tyskland, England m.v.), så er det nå Naviair i Danmark som stikker kjepper i hjulet på en smidig operasjon i bransjen og skaper fortsatte utfordringer for passasjerene.

ATC – eller Air Traffic Control – altså flygelederne – er i Danmark drevet utelukkende av Naviair som er 100% eid av den danske stat. De har monopol på flygeledelse i og over Danmark, hvilket betyr at både flyselskaper, lufthavner og passasjerer er ekstremt avhengige av at de kan levere den opgave de er sat i verden for at løse.

Men mye tyder på at de har alvorlige utfordringer med å leve opp til dette for tiden – til stor sjenanse for luftfarten og passasjerene.

For tiden er det veldig mange forsinkelser – og som en konsekvens av dette også kanselleringer – til og fra Københavns Lufthavn. Dette skyldes at Naviair har mangel på flygeledere og derfor må begrense kapasiteten i det danske luftrommet og til /fra lufthavnen.

Store økonomiske konsekvenser

Når Naviair ikke kan løse oppgaven med å bemanne tilstrekkelig i henhold til antall flyavganger, så får det meget store økonomiske konsekvenser for flyselskapene som stadig kjemper med å komme ut av Corona-krisen. Konsekvenser, som de rent praktisk ikke kan gjøre mye annet ved enn å se pengene fosse ut av kassen mens de river seg i håret i frustrasjon.¨

Skader miljø og klima

Flere flyselskaper tar for tiden med seg ekstra drivstoff fordi de er forberedt på at de ofte skal «sirkle» rundt omkring København innen de kan få lov til å lande. Dette er noe som både koster på økonomien, men så sannelig heller ikke passer særligt godt med den store fokusen på klima og miljø for tiden. Det kan virke litt ironisk at det er statens eget selskap som er årsaken til at flyselskaper skal brenne en masse unødig drivstoff, mens det samtidig er stort press på bransjen fra politikerne om å senke drivstofforbruket og skifte til biodrivstoff. Flyselskapene ender altså både med å skulle investere store summer i biodrivstoff samtidig med at de også får ekstra kostnader for at statens eget selskap ikke løser den oppgaven de er satt til.

Sa farvel til medarbeidere under pandemien

En av årsakene til forsinkelsene er at Naviair under pandemien sa farvel til et større antall flygeledere med frivillige fratredelsesordninger. Ifølge B.T. forlot 46 av 300 flygeledere Naviair i denne perioden.

Å ansette nye flygeledere igjen er ikke noe man gjør over natten da utdannelsen er både omfattende og langvarig – noe vi altså ser konsekvensene av nå.

Noen vil kanskje mene at ledelsen i Naviair ikke har utvist rettidig omhu når de idag mangler flygeledere – til tross for at de utmerket er klar over at man ikke ansetter nye igjen over natten.

Kan bli – enda – en utfordrende sommer

Mye kan altså tyde på, at flyselskaber og passagerer kan «se frem til» endnu en udfordrende sommer – med forsinkelser og aflysninger til følge. Dette til trods for at alle krystalkugler har vist at efterspørgslen på flyrejser vil bive meget stor denne sommer.

Denne gang er det ikke flyselskapenes skyld at titusenvis av passasjerer sansynligvis vil bli forsinket på deres reiser.

Københavns Lufthavn og flyselskapene advarer passasjerene

Både Københavns Lufthavn og flere flyselskaper advarer nå direkte deres passasjerer om at forsinkelsene skyldes Naviairs mangel på personale.

F.eks. skriver Københavns Lufthavn på deres hjemmeside:

«Grunnet mangel på bemanning hos Naviair, den selvstendige bedriften som ivaretar flygeledelsen, er det i øyeblikket risiko for forsinkelser på avganger og ankomster, likesom det er risiko for enkelte kanselleringer»

Også SAS er meget direkte omkring hvor problemet ligger. På SAS.dk skriver de:

«Due to lack of air traffic controllers in Naviair at Copenhagen Airport (CPH) we are currently experiencing many delayed and cancelled flights. We apologize for the inconvenience this may cause you and we’re doing everything we can to assist affected passengers. If your flight is delayed or canceled you will be rebooked by SAS

Når operatører i bransjen kommer med så direkte meldinger, så understreker det alvoren i bristen hos Naviair, som dog er ganske tause om de store problemer de skaper.

På Naviairs egen hjemmeside er det ikke nevnt noe om problemene – ja faktisk er seneste pressemelding fra dem fra våren 2022. I en situasjon hvor de skaper så store utfordringer i den danske infrastrukturen og pådrar luftfarten store økonomiske byrder, så kunne man kanskje godt ha forventet at de hadde vært litt mer åpne i deres kommunikasjon og ikke minst offentlig var kommet med en uttalelse om hvordan de har tenkt seg å løse problemet.

Inntil det skjer må vi passasjerer altså bare innstille oss på flere forsinkelser og kanselleringer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here