Boeing CEO Dennis Muilenburg deltok på en testflyvning med Boeing 737MAX. Foto: Boeing/Twitter

Siden slutten av mars har alle Boeings 737MAX fly hatt flyforbud over hele verden. Det skjedde etter to tragiske ulykker som etterfølgende avslørte fatale produktionsfeil i flytypen. Men hva er Boeings planer om å få flytypen i luften igjen?

Det har siden flyforbudet ble innført i mars vært heftig aktivitet hos Boeing for å få flyet i luften igjen, men løsningene på problemene har trukket ut. Det har naturligvis vært en økonomiske katastrofe for flyprodusenten og ikke minst for de mange flyselskapene som hadde planlagt store delet av deres trafikkprogram med flytypen. Men sikkerheten må og skal komme i første rekke – selv om man kan tvile på at det har vært tilfellet da flyet i første omgang ble satt i drift.

Forventer første godkjennelse i oktober

Boeing har meddelt at de har funnet løsningen på problemet og forventer å be de amerikanske luftfartsmyndighetene, FAA om godkjennelse i oktober måned i år. Hvis det lykkes flyprodusenten å få flytypen godkjendt, så står Boeing overfor en enorm oppgave med å få levert de mange flyene som stadig står på deres fabrikker. Boeing er allerede igang med å forberede disse leveringene som av mange er omtalt som en av de største logistiske oppgaver i luftfartens historie.

Ikke nok med godkjennelse i USA

Det å få flyet godkjent av luftfartsmyndighetene er bare en av de store oppgavene som Boeing står overfor. Utover en godkjennelse hos FAA har flere andre lands myndigheter uttalt at de selv vil foreta tester før de godkjenner flytypen igjen. Denne gangen stoler de altså ikke på FAA og Boeing.

Stort arbeid med klargjøring

Når/hvis flyet så blir godkjent, så skal alle de flyene som står lagret leveres – og det er en kjempe oppgave som kommer til å ta tid.

Samtidig med leveringen av de lagrede flyene vil produksjonen igjen være i full gang. Det betyr at det blir produsert ytterligere 40 nye fly pr. måned i første omgang – stigende til over 50. Samlet sett er det altså et enormt press på Boeings logistikk.

Boeing selv er sikker på at de får en hurtig godkjennelse og dermed kan få flyene i luften igjen snart. Derfor er de allerede startet med forberedelsene til å levere de mange flyene.

Omkring 650 fly er lagret

Alt i alt har Boeing omkring 250 737MAX fly parkert på forskjellige lokasjoner. Alle disse flyene skal klargjøres og sjekkes så flyselskapene vil godkjenne dem.

Utover de 250 flyene som Boeing har lagret er det knappe 400 fly som er parkert hos flyselskapene rundt om i verden. Her har Boeing uttalt at de vil hjelpe flyselskapene med å få disse flyene i luften igjen hurtigst mulig. Det vil skje ved å stille teknikere og verktøy til rådighet.

1 500 teknikkere

Ifølge Reuters er flyprodusenten allerede gått igang med å lage planene for å få flyene i luften igjen. Disse planene inkluderer bl.a. 1 500 teknikkere samt tilhørende verktøy og reservedeler.

Opp til 150 timer pr. fly

Boeing selv estimerer at det vil ta mellom 100 og 150 mann-timer pr. fly å få et lagret fly i luften igjen. Dette inkluderer installasjon av ny software, motorstarter og utskiftning av olje og andre væsker.

I praksis vil det nok ta flere måneder for Boeing å komme gjennom denne omfattende prosessen med så mange fly.

Flyselskapene skal godkjenne

Når først flyene er klargjort skal kunden (flyselskapene) også akseptere flyene. Dette vil trolig ta flere dager med testflyvninger som det kreves en stor del piloter til å foreta.

Så selv om Boeing gjør alt hva de kan for å få 737MAX i luften igjen hurtigst mulig, så kan det altså vise seg at det kan ta mange måneder før alle flyene er i luften igjen.

Det store spørsmålet er da hvordan passasjerene vil ta imot flyet. Stoler de på at det er sikkert eller bortvelger de flyselskaper og avganger som benytter seg av flytypen.

Les også: Ryanair døper om 737MAX

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here