Foto: Cato Lien

Et av de få tilfeller hvor flyselskaper i dag kan nekte å betale erstatning til passasjerer ved kanselleringer eller lange forsinkelser, er når værgudene gjør det umulig å fly. Men når kan flyselskapene bruke denne unnskyldningen? Gjelder det også følgevirkninger?

I disse dager er det mildest talt kaos på den amerikanske østkysten p.g.a. dårlig vær. Det skaper store problemer for både flyselskapene og de reisende.

I forgårs måtte SAS f.eks. omdirigere flyene fra både Oslo og Stockholm til New York. På grunn av det dårlige været kunne de ikke lande og ble i stedet omdirigert til Washington D.C. Avgangen fra København kunne – etter en del ventetid over New York – lande på Newark. Likeledes hadde man pro-aktivt kansellert avgangen fra København til Boston igår på grunn av de dårlige værutsiktene.

SK909 fra København måtte i forgårs fly flere runder utenfor New York før det lykkes å lande i det dårlige været. Avgangene fra Oslo og Stockholm ble omdirigert til Washington D.C.

Mange fly omdirigert

SAS var langt fra alene om å omdirigere fly igår. Singapore Airlines måtte f.eks. omdirigere en stor Airbus A380 til den lille Stewart Airport utenfor New York. Det samme gjorde Norwegian med flere avganger. De amerikanske flyselskapene hadde kansellert hundrevis av flyvninger til/fra østkysten.

Singapore Airlines måtte omdirigere et fly til Stewart airport tett på New York p.g.a. dårlig vær i går. Foto: Atle Torbjørnsen

Det å omdirigere fly gir store problemer. For det første kommer passasjerene ikke til den destinasjonen de hadde planlagt, mange mister deres videreforbindelser og ikke minst har flyselskapet ikke piloter og kabinpersonale på plass til å flyve flyet i retur når myndighetskravene sier at de ikke må fly mer den dagen. Det gjør ofte at disse flyene er strandet på den nye destinasjonen i et døgn før personalet kan fly igjen.

Også Norwegian måtte omdirigere noen av deres fly til Stewart Airport i går. Foto: Atle Torbjørnsen

Det sier seg selv at slike situasjoner skaper stort kaos hos flyselskapene og for passasjerene. Det har ofte også innvirkning på andre ruter hvor det dermed mangler fly fordi de er strandet på steder de ikke skal være.

Los Angeles har fint vær, men kansellert avgang

Det har vi f.eks. så i går hvor SAS har kansellert avgangen fra Stockholm til Los Angeles. Det skyldes helt sikkert mangel på fly som er strandet i USA – eller i hvert fall følgevirkninger, men det har reelt intet å gjøre med dårlig vær – selv om SAS faktisk har skrevet til deres reiseagenter at nettopp denne avgangen er kansellert på grunn av dårlig vær.

Stockholm-Los Angeles var kansellert i går p.g.a. “dårlig vær”

I praksis handler det sikkert om at SAS sikkert har valgt å benytte det flyet som skulle ha fløyet til Los Angeles på avganger til østkysten i stedet. Det kan såmenn gi god mening å fokusere sine fly på de destinasjoner hvor problemet er stort. På den måten hjelper man flest mulig passasjerer – hurtigst mulig.

Det er derimot meget surt for de passasjerene som skulle til og fra Los Angeles i dag – og som nå får deres reise forstyrret – til tross for at det ikke er noen problemer med været i California.

Fint vær i Los Angeles – selv om SAS skriver til deres reiseagenter at avgangen til/fra LAX er kansellert p.g.a. dårlig vær.

De fleste USA fly hadde planmessig avgang i går

Til tross for at det var avgangen fra Stockholm til New York igår som måtte omdirigeres til Washington D.C., så avgikk gårsdagens New York avgang til tiden fra Stockholm. Det kan altså gi et lite hint om at SAS muligvis har valgt å bruke flyet, som var planlagt til å fly til Los Angeles på gårsdagens New York avgang i stedet. Vi har naturligvis ikke fullt innblikk i hvordan SAS planlegger å benytte deres fly, men ovennevnte virker som en plausibel forklaring.

SAS har stadig to fly strandet i Washington D.C., som sikkert venter på at personalet har hvilt ned og kan fly dem videre i dag. Om disse to flyene så går til New York for å hente strandede passasjerer eller hvor de bliver fløyet hen er dog uvisst i skrivende stund. Både avgangene til Oslo og Stockholm er angitt som kansellert fra Newark igår (og ikke forsinkede), men SAS kan jo velge å sette opp ekstra avganger.

Flyene LN-RKG (som ankom fra Stockholm) og LN-RKO (som ankom fra Oslo) så stadig ut til å stå i Washington fredag. I følge Flightradar24 har de ikke flyttet på seg siden de landet i forgårs.

Gårsdagens avgang fra Oslo til New York var kansellert og avgangen i går fra København til New York avgikk et par timer forsinket. Likeledes avgikk København-Miami også litt forsinket igår.

Også Washington D.C, San Fransisco og Chicago fra København og Chicago fra Stockholm var oppsatt til å avgå til tiden eller med en kort forsinkelse i går.

Det betyr altså at det bare varr Los Angeles fra Stockholm og New York fra Oslo som var avlyst i går når vi snakker om flyvninger fra Skandinavia til USA med SAS.

Kaotisk situasjon på østkysten i USA

Situasjonen på østkysten i USA var ganske kaotisk i går. Derfor har SAS sikkert besluttet å sende avsted flest mulige fly hertil for å få ryddet opp og hentet hjem strandede passasjerer. Når alle selskaper må avlyse mange avganger til ett område blir det nærmest umulig å få ombooket passasjerer i de etterfølgende mange dager. Det er ganske enkelt ikke ledige flyseter til de mange strandede passasjerer. Det gjør flyselskapenes muligheter for å hjelpe passasjerene frem til deres destinasjon meget begrenset.

På vestkysten er det derimot ikke noen problemer med å avvikle flytrafikken. Her vil det helt sikkert være lettere å ombooke passasjerene fra en kansellert avgang til andre flyselskaper enn fra østkysten. Dessuten kjenner vi jo heller ikke bookingtallene på disse avgangene. Kanskje var det fullbooket til New York og kun få passasjerer med den kansellerte avgangen til Los Angeles? Slike ting kan også ha innflytelse på hvordan man velger å bruke flyene sine i slike situasjoner.

Uten at vi vet det med sikkerhet, så kan det tyde på at SAS velger å disponere så de bruker et fly til New York fremfor Los Angeles av en eller flere av ovennevnte grunner. På den måten blir færrest mulig passasjerer ramt og flest mulig kommer frem til deres destinasjon innenfor kortest mulig tid. Dermed kan SAS også få alle deres fly tilbake i rute igjen hurtigst mulig. Det er uansett ikke optimalt for alle, men det er “damage control”, som hjelper flest mulig.

Det er naturligvis meget surt for de passasjerene som skal til eller fra Los Angeles og som nå blir ramt. Men flyselskapene forsøker normalt å se tingene i et litt større perspektiv end én enkelt rute og har som mål at ramme færrest mulige passasjerer med forsinkelser og kanselleringer. Ingen flyselskaper ønsker forsinkelser eller kanselleringer – det koster dem millioner av kroner og de vil alltid gjøre hva de kan for å unngå eller minimere det.

Kompensasjon

Det er ingen kompensasjon å hente for de passasjerene som er strandet på østkysten på grunn av dårlig vær. Men de skal naturligvis ha den såkalte “care”, som er mat, drikke, overnatting m.v. I hvert fall hvis de flyr med et europeisk selskap. Flyr de med et amerikansk selskap er de selv (eller deres reiseforsikring) ansvarlige for hotell m.v. Flyselskapene er dog ansvarlige for å få dem ombooket så hurtig som mulig.

For de passasjerer som skulle ha vært til og fra Los Angeles i går er situasjonen muligvis anderledes. Her er det ikke dårlig vær og så skal flyselskapene etter reglene utbetale kompensasjon. I dette tilfelle 600 Euro pr. passasjer hvis man er mer enn 4 timer forsinket i ankomsten til sin destinasjon.

Les mer om EU kompensasjon ved flyforsinkelser og kanselleringer her.

Det er sett eksempler tidligere på at flyselskapene prøver å unnslippe og de dommer som er på området er ikke helt tydelige.

I fjor vandt SAS en sak i danske Høyesterett – etter å ha tapt i både Byretten og Landretten – som handlet om følgevirkningene etter dårlig vær. Det var også andre faktorer enn utelukkende dårlig vær som spilte inn i denne saken likesom det var snakk om dårlig vær i samme område som de forsinkede passasjerer skulle fly til dagen etter. Derfor er denne dommen ikke 100% sammenlignbar med den nåværende situasjonen.

Det er naturligvis helt rimelig at passasjerene ikke skal ha kompensasjon når det er snall om “Force Majeure”, som dårlig vær er. Det kan flyselskapene ikke lastes for. Men i tilfellet med den kansellerte avgangen til Los Angeles må man anta at det ikke handler om dårlig vær i Los Angeles, men derimot at flyselskapet velger å benytte sine fly på andre ruter – altså en kommersiell beslutning. Her bør flyselskapet ikke kunne bruke årsaken “dårlig vær” for kanselleringen. Hadde de skrevet “Mangel på fly”, så hadde det nok vært mer korrekt. Og “mangel på fly” er ikke force majeure.

SAS gjør det riktige, men reglene er uklare

At SAS velger å innsette deres fly på de rutene som gir færrest mulige passasjerer forsinkelser er det intet å si til. Slik skal og bør det være. Problemet ligger dog i at reglene for kompensasjon stadig er uklare. At de dommer som er avsagt likeledes er uklare, gjør det ikke lettere for hverken flyselskaper eller passasjerer.

De passasjerene som skulle til California i går bør ikke “betale for” at det er dårlig vær andre steder i verden. De bør heller ikke betale for at SAS velger å hjelpe noen andre passasjerer. Derfor bør de få deres kompensasjon for kanselleringen. SAS mangler nemlig ikke noe fly til Los Angeles, for det er ikke noe fly som er strandet i hverken Stockholm eller California på grunn av dårlig vær.

Hvor går grensen for “dårlig vær”

Dårlig vær et andet sted i verden bør derfor ikke være unnskyldning for å kansellere denne avgangen. Hvor går grensen da? Kan man kansellere en avgang mellom København og Aalborg på en solrik dag med flott vær – bare fordi det er dårlig vær i Nord-Norge hvis det flyet som skal brukes har fløyet der tidligere på dagen? Hvis det blir mulig er det passasjerene det går ut over.

Samtidig kan det også virke urettferdig overfor SAS at de skal straffes med å skulle betale kompensasjon til passasjerene fordi de ønsker å hjelpe flest mulig, hurtigst mulig. Her ser flyselskapet helt sikkert tingene i et litt større perspektiv og forsøker å begrense skadene mest mulig – totalt sett og ikke bare på en enkelt rute. De kunne ha valgt å fly ruten til Los Angeles i går og dermed få enda større problemer på Østkysten, som igjen ville påvirke enda flere og ta lenger tid å rydde opp etter. På den måten kunne de unngå kompensasjonskrav fra de reisende til og fra Los Angeles.

Det er naturligvis prisverdig at selskapet velger å hjelpe flest mulige frem til deres destinasjon hurtigst mulig. Men samtidig er dette argumentet jo – ironisk nok – nettopp med å understreke, at Los Angeles kanselleringen nettopp ikke var på grunn av dårlig vær, som SAS ellers skriver i en informasjon til deres reiseagenter.

Om de passasjerene som fikk kansellert deres avgang til Los Angeles i går på grunn av “dårlig vær” rent faktisk får kompensasjon vet vi – av gode grunner – ikke enda. Men det er helt sikkert en sak vi kommer til å følge opp.

Hvor grensen går for “Force Majeure” er vesentlig å få avklart – og som nevnt tidligere er dagens regler ofte ganske uklare og åpne for fortolkning. Det ville gavne både flyselskapene og passasjerer hvis EU fikk laget noen klare regler på området for kompensasjon og rettigheter.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here