Oversiktsbilde fra Fagerlia, hvor den nye flyplassen bygges.. Foto: Avinor

Avinor har inngått avtale med AF Gruppen om bygging av ny lufthavn i Mo i Rana. Partene har vært gjennom en samspillsfase for å optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring, og er nå enige om hele fase 2, selve byggingen av lufthavnen.

Prosjektet har målsetting om å oppnå Breeam Infrastructure sertifisering, nivå Very good. Kontraktsverdien er cirka 3,2 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift ogopsjoner.

– Vi er veldig fornøyde med nå å ha utløst hele kontraktsomfanget for bygging av ny lufthavn på Helgeland og ser frem til videre samarbeid med en så solid og kompetent samarbeidspartner som AF Gruppen, sier Thorgeir Landevaag, konserndirektør i Avinor.

Ny lufthavn i Mo i Rana vil ligge på Fagerlia, rett øst for Mo i Rana sentrum. Kontrakten inkluderer blant annet alle terrengarbeider, baneoppbygging, teknisk infrastruktur, terminalbygg og driftsbygninger. Nødvendig infrastruktur som veger, gang- og sykkelveg og vann- og avløpsanlegg til flyplassen inngår også i kontrakten. De forberedende arbeidene er allerede startet og er forventet å pågå til medio 2026.

– I samspill med Avinor har vi funnet de beste løsningene for bygging av lufthavnen, og vi gleder oss til å ta fatt på neste fase i prosjektet. AF Gruppen har lang erfaring og kompetanse fra flere oppdrag på norske lufthavner. Vi ser frem til byggefasen og vil sammen med Avinor levere en komplett ny lufthavn til regionen, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here