Foto: Catchlight Fotostudio

Avinor Flysikring jobber sammen med leverandøren Kongsberg Defence & Aerospace med justering av utrullingsplanen for Remote Towers. Denne reviderte planen skal behandles og vedtas i Avinor i løpet av høsten 2021.

Hovedtrekkene i revidert plan er at innflytting i det nye tårnsenteret nå planlegges i første halvår 2022. Konsekvensen av dette er at overføring av Mehamn, Røros, Rørvik og Namsos også planlegges i første halvår 2022 og Svolvær og Sogndal i andre halvår. Bakgrunnen for utsatt innflytting til det nye tårnsenteret, er behov for mer tid til utvikling, testing og godkjenning av den systemversjonen som tårnsenteret skal drives på.

Fjernstyrte tårn er i dag i operativ drift ved Røst, Vardø Hasvik og Berlevåg. Disse berøres ikke av den justerte utrullingsplanen.

-Den fjernstyrte tårndriften ved de fire eksisterende lufthavnene, Røst, Vardø, Hasvik og Berlevåg, går veldig bra, og vi ser positivt på mulighetene som teknologien gir i et langsiktig perspektiv. Når det gjelder den videre utrullingen ved de øvrige lufthavnene, har vi sammen med leverandøren Kongsberg Defence & Aerospace identifisert forbedringsmuligheter i teknologien før vi tar det nye tårnsenter-bygget i bruk. Vi setter derfor av tid for å gjennomføre nødvendige oppgraderinger og testing sammen med leverandøren før vi fortsetter den videre utrullingen. Den oppdaterte utrullingsplanen vil i den forbindelse påvirke utrullingstakten for de neste lufthavnene hvor fjernstyrte tårn skal innføres. Detaljene for hver lufthavn kommer vi tilbake til når den oppdaterte planen er endelig vedtatt i løpet av høsten, sier Jan Østby, leder for Remote Towers-programmet i Avinor Flysikring.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here