Tag: Luftfartsstrategi

Ny nasjonal luftfartsstrategi: Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk...

– Luftfarten er viktig for folk i et langstrakt land som Norge, og den er viktig for næringslivet for å kunne skape...

Avinor får viktig rolle for integrering av droner i luftrommet i Norge

I regjeringens forslag til luftfartsstrategi foreslår regjeringen at Avinor blir leverandør av informasjonstjenester for dronetrafikkstyring. Dette handler om å få en sikker...