Tag: Regjeringen

Ny nasjonal luftfartsstrategi: Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk...

– Luftfarten er viktig for folk i et langstrakt land som Norge, og den er viktig for næringslivet for å kunne skape...

Norge kan igjen bli eier i SAS

Næringsminister Jon Christian Vestre har i en pressekonferanse i morges gjort det klart at Regjeringen kan være villige til å omgjøre lån...

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal...

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene....

Korona: Regjeringen varsler kompenserende tiltak for luftfart i 2022

– De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrakt land...

Nye regler om innsamling og bruk av passasjerlister

Regjeringen foreslår nye regler for innsamling av passasjerlisteopplysninger for å forebygge kriminalitet og terror. I tillegg foreslår man nye regler om inn-...

Endringer i karantenehotellordningen og lettelser i innreiserestriksjonene

Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper...

Regjeringen foreslår å dekke tapte inntekter for Torp og Haugesund lufthavner

Inntektene til lufthavnene har falt som følge av pandemien. For å dekke eventuelle tap i andre halvår i 2021 for Torp Sandefjord...

Regjeringen vil videreføre strenge innreiseregler og karantenehotell til november

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2021 lagt frem, og det har mange nyheter som berører reisebransjen og oss som reiser. Mest...

De strenge innreiserestriksjonene til Norge forlenges ytterligere

Innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 24....

Vil forlenge lov om innreiserestriksjoner

Regjeringen fremmet fredag et forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den...