Foto: Torp Sandefjord Lufthavn

Inntektene til lufthavnene har falt som følge av pandemien. For å dekke eventuelle tap i andre halvår i 2021 for Torp Sandefjord lufthavn og Haugesund lufthavn Karmøy, foreslår regjeringen å øke tilskuddet med 102 millioner kroner for 2021.

– Lufthavnene Haugesund og Torp har blitt hardt rammet som følge av pandemien. Disse lufthavnene er viktige regionale knutepunkt og arbeidsplasser for mange mennesker. Derfor foreslår vi å øre tilskuddet til disse to lufthavnene nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nesten en dobling i tilskuddene for 2021

For første halvdel av 2021 er det løyvt til saman 110,5 millionar kroner til dei to lufthamnene. Utbetalingen av denne støtten er for tiden til vurdering i EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som må godkjenne støtten.

I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår regjeringen å legge til ytterligere 102 millioner kroner til å dekke eventuelle tap for både Torp og Haugesund lufthavner i andre halvdel av 2021. Lufthavnene kan på det meste få til sammen 212,5 millioner kroner til å dekke eventuelle tap i 2021, med forutsetning om at det gis medhold fra Stortinget og ESA.  

– Når hverdagen kommer tilbake skal vi ha en luftfart som er raskt på vingene igjen. Det innebærer at bakkemannskapet og de som forvalter flyplassinfrastrukturen framdeles har arbeid å gå til. Derfor ønsker regjeringen i dette reviderte budsjettet å redusere de negative ringvirknignene fra pandemien med å dekke tapte inntekter, sier Knut Arild Hareide.  

Varsler strammare praksis

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har varslet innstramminger i praksisen for å gi støtte for tap som følge av koronapandemien. Mulighetene for å gi støtte til lufthavnene i andre halvdel av 2021 kan bli mindre. Regjeringen vil følge situasjonen tett, og kommer til å se på de framtidige behovene til lufthavnene utover 2021.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here